วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อิเล็กตรอน

          ไกสเลอร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องสูบสุญญากาศ จนเหลือความดันเพียง 0.01% ของความดันบรรยากาศ และเมื่อต่อความต่างศักย์สูงๆ จะมีการเรืองแสงสีเขียวจางๆ ขึ้นในหลอดต่อมามีการบรรจุขั้วไฟฟ้าเข้าไปที่ปลายหลอดความดันต่ำ ขั้วไฟฟ้าลบ แคโทด (cathode) ขั้วบวกเรียกว่า แอโนด (anode) เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดความดันต่ำนี้ ขณะเดียวกันเกิดการเรืองแสงสีเขียวจาง ๆ ขึ้นบริเวณผนังหลอด

เซอร์วิลเลียม ครูกส์ ได้ดัดแปลงหลอด 90 เพื่อพิสูจน์ว่าการเรืองแสงนั้นเกิดจากสารในเนื้อแก้วหรือเกิดจากขั้วไฟฟ้าในหลอด และพบว่าเกิดการเรืองแสงมากที่สุดบริเวณตรงข้ามกับขั้วแคโธด แสดงว่ามีบางสิ่งถูกส่งมาจากขั้วแคโธด จึงเรียกว่า “รังสีแคโธด” (Cathode ray) และจากนั้นครูกส์ได้ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเพื่อศึกษาธรรมชาติของรังสีแคโทด

แบบจำลองของทอมสัน
แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
แบบจำลองของโบร์
การทดลองของมิลลิแกน
ทฤษฎีควอนตัม
คลื่น
ชนิดของคลื่น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย