สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์

ความสนใจวิพากษ์ของการสำรวจจากมุมมองนี้กลายเป็น พรมแดนชาติพันธุ์ที่นิยามกลุ่ม ซึ่งไม่ยัดไส้ทางวัฒนธรรมที่มันล้อมรอบ พรมแดนที่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจพิจารณาเป็นพรมแดนทางสังคม แม้ว่าพวกเขาอาจมีอาณาเขตบริเวณที่คล้ายกันมาก หากกลุ่มหนึ่งดำรงรักษาอัตลักษณ์ของมัน เมื่อสมาชิกปะทะสังสรรค์กับผู้อื่น และเกณฑ์กำหนดสิทธิการสืบทอดนี้สำหรับกำหนดความเป็นสมาชิกและวิถีทางของการส่งสัญญาณการเป็นสมาชิกและการกีดกัน กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่เพียงแค่นั้น หรือพื้นานความจำเป็นอยู่บนการครอบครองของอาณาเขตแดนที่แบ่งเฉพาะ; และวิถีความแตกต่างในสิ่งที่พวกเขาถูกเก็บรักษา ซึ่งไม่เพียงโดยการคัดสรรสมาชิกใหม่โดยสิ้นเชิง แต่โดยการแสดงออกที่สืบต่อเนื่องและการทำให้เป็นจริง ซึ่งจำเป็นที่ต้องถูกวิเคราะห์ต่อไป

สิ่งที่เป็นมากกว่า พรมแดนชาติพันธุ์ได้จัดช่องชีวิตทางสังคม --- มันเกี่ยวพันชัดเจนบ่อยครั้งกับการจัดระเบียบความซับซ้อนของพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การบ่งชี้จำแนกของตัวบุคคลอื่นราวกับเพื่อนสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จำเป็นต้องร่วมแบ่งในเกณฑ์สำหรับการประเมินค่าและการตัดสิน มันจึงเกี่ยวพันกับข้อสันนิษฐานว่าสองคนนั้นกำลัง ‘เล่นเกมเดียวกัน’ อย่างที่เป็นพื้นฐานสำคัญ และวิธีการนี้ที่มีแฝงพลังระหว่างพวกเขา เพื่อการทำให้แตกต่างหลากหลายและการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขา ต่อสิ่งที่ปกปิดซ่อนเร้นภาคส่วนและขอบเขตของการกระทำที่แตกต่างทั้งหมด ซึ่งจะปรากฎในท้ายที่สุด ในอีกด้านหนึ่ง การทำให้เกิดสองขั้วของผู้อื่นเป็นเหมือนคนนอก และเป็นเหมือนสมาชิกของอีกกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจำเป็นต้องรับรู้ยอมรับในการกำหนดขอบเขตบนการร่วมแบ่งความเข้าใจ และความแตกต่างในเกณฑ์สำหรับตัดสินคุณค่าและการแสดงออก รวมไปถึงการควบคุมจำกัดของปฏิสัมพันธ์ต่อส่วนประกอบของสมมุติที่เข้าใจร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

สิ่งที่กำลังกล่าวถึงนี้ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะเข้าใจรูปลักษณะสุดท้ายแบบหนึ่งของการดำรงรักษาพรมแดนด้วยหน่วยทางวัฒนธรรมและการยืนหยัดรักษาพรมแดน การกำหนดสืบทอดการดำรงรักษาพรมแดนชาติพันธุ์เป็นด้วยเงื่อนไขของการติดต่อทางสังคม ระหว่างตัวบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง: กลุ่มชาติพันธุ์เพียงยืนหยัดแสดงราวกับเป็นหน่วยที่มีความหมายสำคัญ ทว่าพวกเขาบอกนัยที่แตกต่างในพฤติกรรม ดังเช่น การยืนหยัดวัฒนธรรมที่แตกต่างไว้ กระทั่งขณะที่ผู้คนซึ่งวัฒนธรรมแตกต่างได้ปฏิสังสรรค์ เขาจะคาดหวังว่าความแตกต่างเหล่านี้ได้ถูกลดทอนลง เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ทั้งเรียกร้องและทำให้เกิดความสอดคล้องลงรอยของรหัสและคุณค่า --- ในอีกด้านทำนองเดียวกันหรือชุมชนของวัฒนธรรม (ในบาร์ท 1966 เพื่อการอภิปรายของฉันในประเด็นนี้) ดังนั้นการยืนยันมั่นคงของกลุ่มชาติพันธุ์ในการติดต่อสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงกฎเกณฑ์และสัญญาณ (ความหมาย) สำหรับบ่งชี้จำแนกเท่านั้น แต่ยังได้ประกอบสร้างการปฏิสัมพันธ์ส่วนหนึ่งที่ยินยอมให้ยืนยันความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย คุณลักษณะเชิงการจัดระเบียบองค์กร ซึ่งฉันจะถกเถียงนั้น ต้องเป็นลักษณะทั่วไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ทั้งหมด คือ การจัดระบบแบบแผนของกฎเกณฑ์/การควบคุมการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชาติพันธุ์

ในการจัดระเบียบชีวิตทางสังคมทั้งหมด สิ่งที่สามารถทำให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ในแต่ละสถานการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะได้ถูกกำหนดไว้ (Goffman 1959) ถ้าหากผู้คนเห็นพ้องเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ การตกลงพ้องใจของพวกเขาได้ตั้งอยู่บนรหัสและคุณค่า ซึ่งไม่จำเป็นต้องขยายเกินกว่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมในส่วนที่พวกเขาปะทะสังสรรค์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ที่มั่นคงสม่ำเสมอ ดังที่ประกอบสร้างขึ้นในการปฏิสัมพันธ์: การจัดวางกฎเกณฑ์ควบคุมจัดการสถานการณ์ของการติดต่อสัมพันธ์และได้อนุญาติให้แก่การเชื่อมต่อในบางภาคส่วน/พื้นที่ (sectors) หรือบางขอบเขตของการกระทำ และจัดวางการยับยั้งห้ามปรามในบางสถานการณ์ทางสังคมที่ป้องกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในภาคส่วน/พื้นที่อื่นๆ และด้วยการแยกส่วนเฉพาะของวัฒนธรรมจากการพบปะเผชิญหน้าและการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้