ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

1  2  3  4  5  6

ภัยคุกคามใหม่ๆ ต่อชีวิตมนุษย์

3. เป็นเพราะธรรมล้ำลึกเรื่ององค์พระวจนาตถ์ของพระเจ้า ผู้รับเอากายมาเป็นมนุษย์ (เทียบ ยน 1:14) มนุษย์ทุกคนจึงถูกมอบให้มาอยู่ในความดูแลเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักร ฉะนั้นพระศาสนจักรจึงต้องมีความรู้สึกอยู่ในหัวใจของตนเสมอถึงภัยคุกคามทุกชนิดต่อศักดิ์ศรีและชีวิตมนุษย์ ภัยคุกคามเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อแก่นความเชื่อในเรื่องการบังเกิดมาไถ่กู้มนุษย์ของพระบุตรพระเจ้าและทำให้พระศาสนจักรต้องลงมือกระทำพันธกิจประกาศพระวรสารแห่งชีวิตไปทั่วโลกให้แก่สรรพสิ่งสร้างทั้งหลาย (เทียบ มก 16:15)

ในปัจจุบัน การประกาศข่าวดีนี้จำเป็นอย่างยิ่งยวด เพราะว่าภัยคุกคามชีวิตมนุษย์แต่ละคนและมวลมนุษย์ทั้งหลายนั้นเพิ่มทวีขึ้นมากและหนักมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ซึ่งชีวิตมนุษย์นั้นอ่อนแอ และไม่อาจป้องกันตนเองได้ นอกเหนือจากแรงกระหน่ำแบบเดิมๆ จากความยากจน ความหิว โรคระบาดต่างๆ ความรุนแรง และการสงคราม แล้วยังมีภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาเตือนให้ระวังในระดับที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

สภาพพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 กล่าวประณามอย่างรุนแรงต่ออาชญากรรมต่างๆ และการทำลายล้างชีวิตมนุษย์ไว้ในข้อความตอนหนึ่ง ซึ่งยังมีผลเด่นชัดมาจนถึงทุกวันนี้ สามสิบปีให้หลัง ข้าพเจ้าขอใช้ถ้อยคำของสภาพระสังคายนาฯ กล่าวย้ำประณามอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันในนามของทั้งศาสนจักร โดยแน่ใจว่าข้าพเจ้ากำลังสะท้อนถึงความรู้สึกแท้ของมโนธรรมเที่ยงตรงทุกมโนธรรมด้วย “สิ่งใดก็ตามที่ทำลายชีวิต เช่น การฆ่าคนทุกชนิด การทำลายเผ่าพันธุ์ การทำแท้ง การทำ การุณยฆาต หรือการจงใจทำร้ายตนเอง สิ่งใดก็ตามที่ละเมิดบูรณภาพของบุคคลมนุษย์ เช่น การทำให้ร่างกายพิการ การทำทรมานผู้อื่นทางร่างกายหรือจิตใจ การพยายามบังคับใจผู้อื่น สิ่งใดก็ตามที่สบประมาทศักดิ์ศรีมนุษย์ เช่น การให้กินอยู่อย่างไม่สมกับเป็นมนุษย์ การขังคุกตามอำเภอใจ การเนรเทศ การจับเป็นทาส การบังคับให้ค้าประเวณี การค้ามนุษย์หญิงและเด็ก รวมทั้งสภาพการทำงานอันย่ำแย่ที่ใช้ผู้คนเป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อให้ได้กำไร แทนที่จะใช้เขาอย่างเป็นบุคคลอิสระและรับผิดชอบ การกระทำทั้งหมดนี้และอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ ล้วนเป็นการกระทำอันน่าชิงชัง ทั้งสิ้น นอกจากจะทำลายสังคมมนุษย์แล้ว ยังทำร้ายผู้ที่ประพฤติเช่นนี้มากกว่าผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานเหล่านั้นเสียอีก ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นการหมิ่นประมาทพระเกียรติศักดิ์ขององค์พระผู้สร้างอย่างร้ายแรงด้วย”

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย