ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

1  2  3  4  5  6

6. ในการร่วมสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับพี่น้องชาย-หญิงทั้งหลายของข้าพเจ้าในความเชื่อและด้วยมิตรภาพแท้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ทุกคน ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำการรำพึงถึงพระวรสารแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และประกาศพระวรสารแห่งชีวิตนี้ อันเป็นแสงสว่างแห่งความจริง ซึ่งช่วยส่องสว่างมโนธรรมทั้งหลาย เป็นแสงสว่างชัดเจนที่ช่วยขจัดการมองเห็นอันมืดมัวให้สิ้นไปและเป็นบ่อเกิดอันขาดเสียมิได้ที่ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ และความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นในการเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่เราต้องพบอยู่เสมอตลอดเส้นทางชีวิตของเรามนุษย์

ในขณะที่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงประสบการณ์การฉลองปีแห่งครอบครัว ดุจดังว่าต้องการเติมเต็มให้พระสมณสารฉบับนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนว่า“ถึงครอบครัวทุกครอบครัวในทุกส่วนของโลกเป็นพิเศษ” ข้าพเจ้าก็คาดหวังด้วยความมั่นใจในครอบครัวทุกครอบครัว และภาวนาขอให้มีการอุทิศตัวทำงานในทุกระดับเพื่อส่งเสริมชีวิตครอบครัวขึ้นมาอีกมากๆ และให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วย-แม้จะตกอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากและการถูกคุกคามแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม-ครอบครัวก็ยังคงดำรงอยู่เสมอเป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต” สอดคล้องตาม แผนการของพระเจ้า

ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องอย่างเร่งด่วนมายังสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร ผู้เป็นประชากรแห่งชีวิตและประชากรเพื่อชีวิต ขอให้พวกเราช่วยกันนำเสนอสัญญาณใหม่ๆ แห่งความหวังให้แก่โลกของเรานี้ และร่วมกันทำงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าความยุติธรรมและความสมานฉันท์จะทวีมากขึ้น และเพื่อว่าวัฒนธรรมใหม่เรื่องชีวิตมนุษย์นั้นจะได้รับการยืนยัน เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างเสริมอารยธรรมแท้แห่งความจริงและความรักขึ้นมาได้

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย