ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10. พระเจ้าตรัสแก่กาอินว่า “ท่านทำอะไรลงไป เลือดของน้องชายท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา” (ปฐก 4:10) เลือดที่มนุษย์ทำให้หลั่งออกมานั้นยังคงส่งเสียงร้องต่อเนื่องเรื่อยมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในรูปแบบที่แปลกใหม่และแตกต่างกันไปอยู่เสมอ

คำถามของพระเจ้าที่ว่า “ท่านทำอะไรลงไป” ซึ่งกาอินไม่อาจหนีพ้นได้นั้น ก็ยังคงเฝ้าถามผู้คนในยุคนี้อยู่ เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงการล่วงละเมิดชีวิตมนุษย์ที่แผ่กระจายไปทั่วและหนักหน่วงนั้น ยังคงเด่นชัดอยู่ในประวัติศาสตร์มนุษย์เรื่อยมา และเพื่อให้มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมให้มีการล่วงละเมิดชีวิตมนุษย์เช่นนี้ รวมทั้งเพื่อให้มนุษย์คิดไตร่ตรองอย่างจริงจังถึงผลที่ตามมาอันเกิดจากการทำลายล้างเหล่านี้ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งเป็นส่วนบุคคลและของประชาชาติทั้งหลายด้วย

ภัยคุกคามบางอย่างเกิดมาจากธรรมชาติแต่กลับถูกทำลายให้เลวร้ายลงเพราะมนุษย์ที่ช่วยแก้ไขได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งกลับทำผิดด้วยการเพิกเฉย และปล่อยปละละเลยไม่ลงมือกระทำการนั้นๆ ภัยคุกคามอื่นเป็นผลมาจากสถานการณ์ความรุนแรง การเกลียดชังกันบวกกับการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งนำผู้คนให้ประหัตประหารผู้อื่นด้วยการฆ่า การสงคราม การฆ่าหมู่ และการฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์

แล้วเราจะไม่นึกถึงได้อย่างไรในเรื่องการกระทำรุนแรงต่างๆ ต่อชีวิตผู้คนนับล้านๆ เป็นต้นพวกเด็กๆ โดยที่ผู้คนเหล่านั้นถูกบังคับให้ต้องตกอยู่ในสภาพยากจน ขาดอาหารและหิว เนื่องจากการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประชาชาติมนุษย์ และระหว่างชนชั้นต่างๆ ทางสังคมนั้นเป็นไปอย่างอยุติธรรมอีกทั้งรุนแรงที่มีอยู่มิใช่ในเรื่องการทำสงครามกันเท่านั้นแต่ในเรื่องการค้าอาวุธสงครามอันน่าอัปยศก่อให้เกิดการขัดแย้งเรื่องอาวุธกระจายไปทั่ว ทำให้โลกของเราเปื้อนเลือด รวมถึงเรื่องการที่ความตายแผ่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์ขาดความระมัดระวังเข้าไปรบกวนระบบสมดุลทางนิเวศของโลก การที่ยาเสพติดแผ่กระจายไปทั่วส่งผลให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น การสนับสนุนกิจกรรมทางเพศบางอย่าง ซึ่งนอกจากเป็นสิ่งผิดศีลธรรมแล้ว ยังเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ด้วย เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายได้หมดถึงภัยคุกคามหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะปรากฏให้เห็นชัด หรือแฝงเร้นอยู่ก็ตามอันมีอยู่มากมายเหลือเกินในยุคของเรานี้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย