ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
100. ในภารกิจยิ่งใหญ่สร้างเสริมวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิต เราได้รับแรงบันดาลใจและได้รับการหล่อเลี้ยงจากความเชื่อมั่น ไว้วางใจที่มาจากการรู้ว่า พระวรสารแห่งชีวิต ซึ่งก็เหมือนกับ พระอาณาจักรพระเจ้านั้น กำลังเจริญเติบโตและผลิดอกออกผลอุดม (เทียบ มก 4:26-29) แน่นอนมีความแตกต่างอย่างมาก ระหว่างทรัพยากรทรงอำนาจที่ช่วยเสริมพลังให้แก่ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” กับเครื่องมือที่ผู้ทำงานเพื่อ “วัฒนธรรมแห่งชีวิตและความรัก” นั้นมีใช้อยู่ แต่เราก็ทราบดีว่า เราสามารถไว้วางใจได้ในความช่วยเหลือของพระเจ้า ซึ่งสำหรับพระองค์แล้ว ไม่มีอะไร ที่เป็นไปไม่ได้ (เทียบ มธ 19:26)

ในเรื่องข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความแน่ใจเช่นนี้และรู้สึกใจ เต็มตื้นแล้วด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของมนุษย์ชาย-หญิงทุกคน ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวซ้ำย้ำถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ กล่าวกับบรรดาครอบครัวที่ได้ลงมือกระทำพันธกิจอันท้าทาย อยู่ท่ามกลางปัญหาความยากลำบากมากมายอยู่แล้ว135 กล่าวคือ จำเป็นที่พวกท่านจะต้องสวดภาวนาให้มากเพื่อชีวิต เป็นคำภาวนาที่จะขึ้นสู่เบื้องบนจากทุกมุมโลก โดยอาศัยงานริเริ่มพิเศษต่างๆ ร่วมกับคำภาวนาในชีวิตประจำวัน ขอให้คำภาวนาด้วยใจร้อนรนจากทุกกลุ่มคริสตชน จากกลุ่มผู้คนและสมาคมทั้งหลาย จาก ทุกครอบครัวและจากใจของผู้มีความเชื่อทุกคน ขึ้นไปถึงพระเจ้า องค์พระผู้สร้างและผู้รักชีวิตพระเยซูเจ้าเองได้ทรงวางแบบฉบับ ของพระองค์ให้เราเห็นว่าคำภาวนาและการจำศีลอดอาหาร เป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพต่อต้านอำนาจชั่วร้ายได้ (เทียบ มก 4:1 -11) ดังที่พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า ปีศาจบางชนิดไม่อาจขับไล่ไปได้ เว้นแต่จะใช้ชีวิตนี้เท่านั้น (เทียบ มก 9:29) ฉะนั้นขอให้พวกเราค้นพบใหม่ซึ่งความสามารถสุภาพถ่อมตนและ ความกล้าหาญที่จะสวดภาวนาและจำศีลอดอาหาร เพื่อว่าพลัง จากเบื้องบนจะได้ช่วยทำลายกำแพงความเท็จและการหลอกลวง อันเป็นกำแพงที่ปิดกั้นมิให้พี่น้องชายหญิงจำนวนมากของเรา เห็นถึงความชั่วร้ายของการกระทำต่างๆ และกฎหมายเหล่านั้นที่เป็นศัตรูทำร้ายชีวิตมนุษย์ ขอให้พลังอำนาจเดียวกันนี้ช่วยเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาไปสู่การตั้งใจปรับปรุงแก้ไข และไปสู่เป้าหมาย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมแห่งชีวิตและอารยธรรม แห่งความรัก

“เราเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน
เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์” (1 ยน 1:4) :
พระวรสารแห่งชีวิตเพื่อสังคมมนุษย์โดยรวม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้