ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12. อันที่จริง ในขณะที่บรรยากาศของความไม่แน่นอนด้านศีลธรรมซึ่งแผ่กระจายไปทั่วนี้ อาจอธิบายในบางครั้งได้ว่า เพราะมีปัญหาสังคมหนักมากมายในยุคปัจจุบัน และปัญหาเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้ความรู้สึกรับผิดชอบในมนุษย์แต่ละคนนั้นลดลงไปก็ตาม ก็หาเป็นความจริงน้อยลงไปไม่ที่ว่า เรามนุษย์กลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ใหญ่ยิ่งกว่า ซึ่งพอจะเรียกมันได้ว่า คือ โครงสร้างที่มีอยู่จริงของบาปนั่นเอง ความเป็นจริงที่ว่านี้มีลักษณะเด่นชัดจากการเกิดมีวัฒนธรรมหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่ยอมรับเรื่องความสมานฉันท์ของมนุษย์ และในหลายกรณีก็ออกมาในรูปของ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” วัฒนธรรมนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสอันทรงพลังทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดมีความคิดขึ้นมาว่า ต้องสร้างสังคมมนุษย์ให้สนใจเป็นพิเศษในเรื่องการมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ดังกล่าวจากมุมมองที่ว่านี้ ก็เป็นไปได้ที่จะกล่าวถึงในทำนองว่า เป็นสงครามของผู้มีอำนาจขจัดผู้อ่อนแอ กล่าวคือ ชีวิตที่ต้องการ การยอมรับ ความรักและการดูแลเอาใจใส่นั้น กลับถูกถือว่าเป็นชีวิตที่ไร้ประโยชน์ หรือไม่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุก และการดำเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในสภาพที่ดีเหล่านั้น จึงมีแนวโน้มถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูที่จะต้องต่อต้านหรือกำจัดเสียให้สิ้น เช่นนี้เองจึงเกิดมี “การสมคบคิดกันทำลายชีวิต” การสมคบกันเช่นนี้เกี่ยวพันมิใช่เพียงในเรื่องความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกันในระดับเป็นส่วนตัว กับครอบครัว และกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เท่านั้น แต่ยังลามไปไกลกว่านั้นอีก ถึงขั้นที่เป็นภัยคุกคามและทำให้ความสัมพันธ์กันระหว่างประชาชาติต่างๆ และรัฐทั้งหลายผิดเพี้ยนไปในระดับนานาชาติอีกด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย