ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13. เพื่อช่วยให้การทำแท้งแพร่กระจายไปได้ง่ายขึ้น จึงได้มีและยังคงมีการใช้เงินจำนวนมหาศาลลงทุนผลิตยาต่างๆ ขึ้นมาซึ่งทำให้ง่ายต่อการฆ่าตัวอ่อนในครรภ์มารดา โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการแพทย์เลย ในเรื่องนี้การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ดูเหมือนจะมัวสลวนอยู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้กำจัดชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งในเวลาเดียวกันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงเอาเรื่องการทำแท้งนี้ให้พ้นจากการควบคุมหรือจากความรับผิดชอบของสังคมด้วย

มักจะมีการกล่าวยืนยันกันอยู่บ่อยๆ ว่าการคุมกำเนิดนั้น หากทำให้ปลอดภัยและเข้าถึงทุกคนได้ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทำแท้งอย่างได้ผล พระศาสนจักรคาทอลิกจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดมีการทำแท้ง เพราะว่าพระศาสนจักรยังยึดมั่นสอนอยู่เสมอมาว่า การคุมกำเนิดเป็นการทำผิดกฎศีลธรรม เมื่อพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว ข้อโต้แย้งดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเลยอาจเป็นเพราะว่าผู้คนมากมายใช้วิธีการคุมกำเนิดโดยมีความคิดว่า จะได้ไม่ต้องถูกประจญให้ต้องไปใช้วิธีทำแท้งในภายหลัง แต่ทว่าคุณค่าด้านลบที่แฝงอยู่ใน “ความคิดที่ใช้การคุมกำเนิดนี้ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการเป็นพ่อแม่ผู้มีความรับผิดชอบที่เจริญชีวิตเคารพต่อความจริงสมบูรณ์ของการมีเพศสัมพันธ์กัน กลับทำให้ถูกประจญให้ใช้การทำแท้งมากยิ่งขึ้น เมื่อชีวิตที่ตนไม่ต้องการนั้นก่อกำเนิดขึ้นมา อันที่จริงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำแท้งค่อนข้างจะแข็งแกร่งในที่ซึ่งคำสอนของพระศาสนจักรห้ามการคุมกำเนิดนั้นถูกปฏิเสธ แน่นอนจากมุมมองด้านศีลธรรมแล้ว การคุมกำเนิดและการทำแท้งเป็นความชั่วร้ายที่แตกต่างกันอย่างพิเศษ กล่าวคือ การคุมกำเนิดเป็นสิ่งที่ขัดแย้งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับความจริงทั้งครบของการ มีเพศสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นการแสดงออกโดยตรงซึ่งความรักฉันท์สามีภรรยา ในขณะที่การทำแท้งเป็นการทำลายชีวิตของบุคคลมนุษย์ การคุมกำเนิดเป็นการทำผิดคุณธรรมความบริสุทธิ์ในชีวิตสมรส ส่วนการทำแท้งเป็นการทำผิดคุณธรรมความยุติธรรมและทำผิดโดยตรงต่อบทบัญญัติ “อย่าฆ่าคน”

แต่แม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้จะมีธรรมชาติและความหนักทางด้านศีลธรรมแตกต่างกันก็ตาม แต่เรื่องการคุมกำเนิดกับการทำแท้งก็มักจะเกี่ยวพันกันไปอย่างใกล้ชิด ดุจผลไม้จากต้นเดียวกันเป็นความจริงที่ว่าในหลายกรณี มีคนทำการคุมกำเนิดและแม้แต่ทำแท้งเนื่องจากถูกกดดันจากความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตจริงของตน ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ไม่ได้ยกเว้นจากการที่เขาจะต้องพยายามปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าให้ครบถ้วน จากตัวอย่างอื่นๆ การปฏิบัติดังกล่าวนี้ลึกๆ แล้วเกิดจากการที่มนุษย์ต้องการหาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ต้องการรับผิดชอบใดๆ ต่างหาก และการกระทำเช่นนี้ก็แฝงไว้ด้วยการมีความคิดเรื่องอิสรภาพแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยถือว่า การให้กำเนิดมนุษย์นั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขส่วนตัวของตน ชีวิตมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการมีเพศสัมพันธ์กันเช่นนี้จึงกลายเป็นศัตรู ที่จะต้องหลีกเลี่ยงทุกวิถีทาง และการทำแท้งก็กลายเป็นเพียงคำตอบหนึ่งเดียวเท่านั้นต่อการคุมกำเนิดอันผิดพลาดของตนนั่นเอง

ความเกี่ยวพันใกล้ชิดที่มีอยู่ในความคิดของผู้คนระหว่างการคุมกำเนิดกับการทำแท้งนั้นกำลังเป็นที่เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ความเกี่ยวพันนี้ถูกชี้ให้เห็นชัดในแบบที่น่าหวั่นวิตกยิ่งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางเคมี อุปกรณ์คุมกำเนิดในมดลูก และวัคซีนชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อแจกจ่ายไปง่ายๆ แบบยาคุมกำเนิด ก็ ทำให้เป็นตัวการกำจัดชีวิตนับแต่ขั้นตอนแรกของการพัฒนาชีวิต ของทารกใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดมา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย