ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

14. เทคนิคต่างๆ ในเรื่องการสืบพันธ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานั้น ซึ่งอาจดูเหมือนว่าเพื่อรับใช้ชีวิต และมักจะถูกใช้เพื่อจุดมุ่งหมายนี้ ก็ยังเปิดโอกาสให้กับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่ทำลายชีวิตมนุษย์ด้วย นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าเทคนิคเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรม เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้แยกการให้กำเนิดมนุษย์ออกจากบริบทของการมีเพศสัมพันธ์กันของมนุษย์14เทคนิคเหล่านี้ยังมีอัตราล้มเหลวสูงมาก กล่าวคือ มิใช่ล้มเหลวในเรื่องการปฏิสนธิเท่านั้น แต่ยังล้มเหลวในเรื่องพัฒนาการที่ตามมาของตัวอ่อนมนุษย์(embryo)ในครรภ์มารดาด้วย ซึ่งตามปกติก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้นยิ่งกว่านั้น จำนวนตัวอ่อนที่ผลิตออกมานั้นมักจะมีจำนวนมากเกินความต้องการที่จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในครรภ์ของมารดา และ ส่วนที่เรียกว่า “ตัวอ่อนเหลือใช้” เหล่านั้นก็ต้องถูกทำลาย หรือไม่ก็ถูกนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยอ้างว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ ซึ่งแท้จริงแล้ว กลับเป็นการลดคุณค่าชีวิตมนุษย์ลงเป็นแค่ระดับ “วัตถุทางชีววิทยา” เพียงเพื่อจะจัดการได้ตามใจชอบเท่านั้น

การตรวจครรภ์มารดาก่อนคลอด ซึ่งก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทางด้านศีลธรรม ถ้าหากว่านำไปใช้เพื่อจะได้ชี้วัดในเรื่องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับเด็กในครรภ์มารดานั้น เรื่องนี้บ่อยครั้งเช่นกัน กลับเป็นโอกาสให้เกิดมีการทำแท้งขึ้น การทำแท้งทางพันธุกรรมเช่นนี้ ที่ใช้มติมหาชนมาแก้ต่างให้เป็นสิ่งอันชอบธรรมบนพื้นฐานความคิด ที่เข้าใจกันผิดๆ ว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องต่างๆ ของ “การเข้ามาตัดสินทางด้านอายุรเวช” ซึ่งยอมรับชีวิตมนุษย์เพียงภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น และไม่ยอมรับชีวิตมนุษย์เมื่อชีวิตนั้นได้รับผลกระทบจากข้อจำกัด จากความพิการ หรือจากความเจ็บป่วย

ตามตรรกะเดียวกันนี้ ก็มาถึงขั้นที่ว่าทารกที่เกิดมาพิการหรือป่วยหนัก ก็จะไม่ได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานแม้แต่การให้อาหารด้วย ยิ่งกว่านั้น ภาพที่เห็นในปัจจุบันก็ดูน่าวิตกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลจากข้อเสนอเพิ่มเติมต่างๆ จากตรงนั้นตรงนี้ เพื่อพยายามทำให้การฆ่าทารกนั้นเป็นสิ่งอันชอบธรรม โดยใช้ข้อโต้แย้งเดิมๆ แบบที่ใช้อ้างสิทธิให้การทำแท้งเป็นสิ่งที่ชอบธรรมนั้น เช่นนี้เองที่เราหวนกลับไปสู่ยุคคนป่าอีก ซึ่งมนุษย์เราหวังจะผ่านพ้นยุคนั้น ไปแสนไกลตลอดไปแล้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย