ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15.ยังมีภัยคุกคามที่รุนแรงไม่น้อยกว่ากันต่อชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย และผู้ที่กำลังจะตายด้วย ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ทำให้เป็นการยากที่จะเผชิญหน้าและยอมรับความทุกข์เช่นปัจจุบันนี้ก็มีการประจญมากขึ้นให้หาวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ ด้วยการพยายามกำจัดความทุกข์ที่รากเหง้าของมันโดยใช้วิธีเร่งให้ตายเร็วขึ้น ณ เวลาที่เห็นว่าเหมาะสม

การพิจารณาต่างๆ นั้นปกติก็จะลงเอยที่การตัดสินใจเช่นนี้ ซึ่งการพิจารณาทั้งสิ้นก็ส่งผลออกมาในลักษณะที่น่าหวาดหวั่นเช่นเดียวกัน สำหรับคนป่วยความรู้สึกเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานรุนแรง รวมทั้งความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเป็นเพราะต้องเจ็บป่วยทุกข์ทรมานเป็นเวลานานนั้นสามารถเป็นปัจจัยสำคัญได้ สภาพการณ์เช่นนี้ พร้อมกับผลลัพท์ซึ่งด้านหนึ่งคนป่วยที่แม้จะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นทั้งด้านการแพทย์ และด้านสังคมก็ตาม ก็ยังเสี่ยงอยู่ที่เขาจะเกิดความรู้สึกถึงสภาพความอ่อนแอของตน ส่วนอีกด้านหนึ่งคนอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยก็ย่อมเกิดความรู้สึกเวทนาสงสารผู้ป่วยแบบที่พอจะเข้าใจได้ แต่ก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้ถูกโถมทับเข้ามาด้วยบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ขาดการเข้าใจความหมายหรือคุณค่าของความทุกข์ของมนุษย์ แต่มักจะถือเอาว่าความทุกข์นั้นเป็นต้นแบบความชั่วร้ายที่จะต้องกำจัดให้สิ้นซาก สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นต้นในกรณีที่ขาดความสำนึกด้านศาสนา ซึ่งสามารถ ช่วยให้มีความเข้าใจด้านบวกในธรรมล้ำลึกของความทุกข์ได้

ณ ระดับทั่วไปกว่า ในวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันก็มีทัศนคติหาญกล้าดุจโปรมิธิอัสเทพเจ้ากรีกที่นำให้ผู้คนทั้งหลายคิดว่ามนุษย์มีอำนาจควบคุมชีวิตและความตายได้ โดยที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องชีวิตและความตายนั้นเสียเอง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในกรณีเช่นว่านี้ก็คือมนุษย์แต่ละคนต้องพ่ายแพ้ย่อยยับต่อความตายที่ไม่มีวิสัยทัศน์ของความหมายหรือความหวังอยู่เลย เราเห็นภาพอันน่าเศร้าของทุกสิ่งนี้ได้จากการแพร่กระจายของการทำการุณยฆาต ที่แอบแฝงทำกันในลักษณะลับๆ ล่อๆ หรือที่ทำกันโดยเปิดเผยหรือแม้กระทั่งทำกันแบบถูกกฎหมายด้วย เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องเหตุผลของการมีใจสงสารแบบไม่ถูกต้องเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วย บางครั้งจึงมีความพยายามที่จะทำให้การทำการุณยฆาตเป็นสิ่งอันชอบธรรม โดยแรงจูงใจที่มุ่งหวังผลประโยชน์ที่พยายามไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆที่ไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือที่เป็นภาระแก่สังคม ฉะนั้นจึงมีการเสนอให้กระทำการุณยฆาตเพื่อกำจัดเด็กทารกพิการ คนที่พิการมากๆ คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนสูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนพวกนั้นไม่อาจช่วยตัวเองได้และอยู่ในสภาพ ป่วยหนักมาก เราไม่อาจเงียบเฉยอยู่ได้เมื่อต้องพบกับการทำการุณยฆาตในหลายรูปแบบที่หลบๆ ซ่อนๆ มากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุนแรงน้อยกว่าและเป็นการทำการุณยฆาตจริงๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดหาอวัยวะมนุษย์ไว้ให้พอเพียงสำหรับการปลูกถ่าย จึงมีการผ่าตัดอวัยวะมนุษย์โดยไม่เคารพมาตรฐานชี้วัดแท้จริงและพอเพียงที่พิสูจน์ได้ว่าผู้บริจาคอวัยวะนั้นตายแล้วจริงๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย