ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

39. ชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้า ชีวิตนี้เป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นภาพลักษณ์และรอยประทับของพระเจ้าในมนุษย์ เป็นการร่วมส่วนในลมหายใจแห่งชีวิตของพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าจึงเป็นเจ้าของชีวิตแต่พระองค์เดียว มนุษย์ไม่สามารถทำอะไรกับชีวิตตามใจปรารถนาของตนได้ พระเจ้าเองทรงตรัสถึงเรื่องนี้ ไว้อย่างชัดเจนแก่โนอาห์หลังน้ำท่วมใหญ่นั้นว่า “ถ้าผู้ใดหลั่งโลหิตของมนุษย์ เราจะมาทวงชีวิตของเขา... และจะลงโทษมนุษย์ที่ได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ของตน” (ปฐก 9:5) พระคัมภีร์ตอนนี้ต้องการเน้นว่าชีวิตมนุษย์นั้นช่างศักดิ์สิทธิ์เพียงใด เพราะมีรากฐานอยู่ในพระเจ้าและในกิจการเนรมิตสร้างของพระองค์ “เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์” (ปฐก 9:6)

ชีวิตของมนุษย์และความตายของมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า อยู่ในอำนาจของพระองค์ ท่านโยบร้องออกมาว่า “ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง” (โยบ 12:10) “พระเจ้าทรงนำไปสู่ความตายและทรงนำไปสู่ชีวิต พระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตาย และก็ นำขึ้นมา” (1 ซมอ 2:6) พระองค์ผู้เดียวสามารถตรัสได้ว่า “เราผู้เดียวเป็นผู้ประทานความตายและประทานชีวิต” (ฉธบ 32:39)

แต่พระเจ้ามิได้ทรงใช้อำนาจนี้ตามอำเภอใจและในแบบที่คุกคามมนุษย์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของความรักและความเอาใจใส่ที่พระองค์ทรงมีต่อสรรพสิ่งสร้างของพระองค์ ถ้าเป็นความจริงที่ว่าชีวิตมนุษย์นี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ก็เป็นความจริงไม่น้อยไปกว่านั้นที่ว่าพระหัตถ์นี้เป็นพระหัตถ์แห่งความรัก เหมือนอยู่ในมือของมารดาซึ่งยอมรับเลี้ยงดู และคอยปกป้องบุตรของตน “ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์” (สดด 131:2 ; เทียบ อสย 49:15 ; 66:12-13 ; ฮชย 11: 4) ชนอิสราเอลจึงไม่พบในประวัติศาสตร์ของชนชาติอื่นทั้งหลาย และในชะตากรรมของตนเอง ซึ่งผลอันเกิดมาจากเหตุบังเอิญหรือโชคชะตาแบบบอดมืด แต่กลับพบผลอันมาจากแผนการเปี่ยมด้วยความรักที่พระเจ้าทรงนำศักยภาพต่างๆ ของชีวิตมารวมกัน และทรงขัดขวางอำนาจความตายอันเกิดจากบาป “ความตายมิได้มาจากพระเจ้า และพระองค์ก็ไม่ทรงพอพระทัยให้ผู้มีชีวิตต้องตายไป เหตุว่าพระองค์ทรงเนรมิตทุกสิ่งให้ดำรงอยู่” (ปชญ 1:13-14)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย