ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

58. ในบรรดาอาชญากรรมที่กระทำผิดล่วงละเมิดชีวิตมนุษย์นั้น การทำแท้งที่มีการเตรียมการไว้ (procured abortion) ถือว่ามีลักษณะเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและเลวร้ายที่สุด สภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 กล่าวประณามการทำแท้งรวมทั้ง การฆ่าเด็กทารกว่าเป็น “อาชญากรรมที่น่าชิงชังที่สุด”

แต่ปัจจุบันนี้ ในมโนธรรมของผู้คนมากมาย การมองเห็นถึงความหนักร้ายแรงของการทำแท้งยิ่งทีก็ยิ่งสลัวมัวยิ่งขึ้น การยอมรับการทำแท้งในความคิดของผู้คนทั้งหลาย ในพฤติกรรมและแม้แต่ในกฎหมายก็กำลังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงวิกฤติที่เป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งในเรื่องสำนึกด้านศีลธรรม ซึ่งกำลังทำให้มนุษย์ยิ่งทีก็ยิ่งไม่สามารถแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วได้ แม้กระทั่งสิทธิพื้นฐานที่จะมีชีวิตอยู่ก็กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วย เมื่อเห็นสภาพการณ์ย่ำแย่เช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีความกล้าหาญในเวลานี้ที่มากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อมองจ้องเข้าไปในดวงตา เพื่อค้นหาความจริง และเพื่อจัดการทุกสิ่งให้ถูกต้อง โดยไม่ประนีประนอมง่ายๆ หรือยอมให้ถูกประจญให้หลอกตนเองได้ ในเรื่องนี้ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวตำหนิไว้ตรงๆ ทีเดียวว่า “วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วว่าความดี และความดีว่าความชั่ว ผู้ที่ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่าง และความสว่างเป็นความมืด” (อสย 5:20) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำแท้งนี้มีการใช้ศัพท์อันคลุมเครือกันไปทั่ว อาทิเช่น ใช้คำว่า “การขัดจังหวะการตั้งครรภ์” (interruption of pregnaney) ซึ่งมุ่งปิดบังธรรมชาติแท้จริงของการทำแท้งและมุ่งให้ฟังรื่นหูดูไม่ร้ายแรงอะไรนักในความคิดเห็นของสาธารณชน บางทีปรากฏการณ์ด้านการใช้ภาษาแบบนี้เองก็เป็นอาการบ่งบอกถึงความไม่สบายของมโนธรรมแล้ว แต่ก็ไม่มีคำคำใดจะมีอำนาจมาเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ได้ กล่าวคือ การทำแท้งที่มีการเตรียมการไว้ ไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไรก็ตาม ก็เป็นการจงใจฆ่ามนุษย์โดยตรง นับตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ความเป็นอยู่ของเขาแล้วเรื่อยไปจนถึงวาระที่เขาถือกำเนิดมานั้น

ความผิดหนักด้านศีลธรรมของการทำแท้งแบบมีการเตรียมการไว้นั้น ปรากฏเป็นความจริงออกมา หากเราเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราพิจารณาดูสาระสำคัญต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผู้ถูกกำจัดนั้นเป็นมนุษย์ ณ ตอนแรกเริ่มชีวิตของเขา เราไม่อาจจินตนาการถึงผู้ใดที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดเท่านี้อีกแล้ว ไม่มีทางเลยที่ผู้เป็นมนุษย์ในสภาพเช่นนี้จะถือว่าเป็นผู้รุกรานได้ และยิ่งไม่อาจถือว่าเขาเป็นผู้รุกรานที่อยุติธรรมต่อผู้อื่นได้เลย เขานั้นอ่อนแอยิ่งไม่อาจปกป้องตัวเองได้ เขาไม่มีแม้แต่พลังขั้นน้อยสุดเช่นเสียง ร้องและน้ำตาของเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาเสียด้วยซ้ำ ทารกที่ยังไม่เกิดมาก็อยู่ในการปกป้องดูแลของสตรีผู้เป็นมารดาที่อุ้มท้องเขาอยู่นั้นถึงกระนั้น บางครั้งกลับเป็นสตรีผู้เป็นมารดานั้นเองที่ตัดสินใจ และร้องขอให้กำจัดเด็กในครรภ์ของตน และแสวงหาทางที่จะให้มีการลงมือทำแท้งนั้นเสียเอง

เป็นความจริงที่ว่า การตัดสินใจทำแท้งมักจะเป็นสิ่งที่น่าเศร้า และเจ็บปวดยิ่งนักสำหรับผู้เป็นแม่ ในเมื่อการตัดสินใจที่จะต้องกำจัดผลของการตั้งครรภ์นั้นมิใช่มาจากเหตุผลอันเห็นแก่ตัวหรือเพื่อความสุขสบายของตัวเธอเอง แต่ที่ต้องตัดสินใจทำเช่นนั้น เกิดมาจากความต้องการปกป้องคุณค่าสำคัญบางประการ อาทิเช่น เพื่อสุขภาพของตัวเธอเอง หรือเพื่อว่าสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวจะได้พอมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้พอสมควร บางครั้งมาจากความหวั่นเกรงว่า เด็กที่เกิดมานั้นอาจต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพที่แย่มาก ซึ่งจะเป็นการดีกว่าหากเขาไม่ต้องเกิดมา ถึงกระนั้นก็ตามเหตุผลต่างๆ เหล่านี้และเหตุผลอื่นๆ ทำนองนี้ แม้จะรุนแรงและน่าเศร้าเพียงไรก็ตาม ก็ไม่อาจนำเอามาแก้ต่างให้การจงใจฆ่าชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์นั้น เป็นสิ่งอันชอบธรรมไปได้เลย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้