ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทที่ 1

เลือดของน้องชายของท่าน จากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา สิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์

“กาอินลงมือทำร้ายอาแบลน้องชาย และฆ่าเขาเสีย” (ปฐก 4:8) : รากเหง้าของการกระทำรุนแรงต่อชีวิต

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย