ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

   ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทที่ 2

เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิต สารของคริสตชนเรื่องชีวิตมนุษย์

“ชีวิตนั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็น” (1 ยน 1:2) :
ตาเรามักดูพระคริสตเจ้า ผู้เป็น “พระวจนาตถ์ แห่งชีวิต”

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย