ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

   ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทที่ 4

ท่านทำต่อเราเอง สำหรับวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตมนุษย์

“ท่านทั้งหลายเป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษ
ของพระเจ้าเพื่อจะประกาศพระฤทธานุภาพขอพระองค์
ผู้ทรงเรียกท่านมาจากความมืดสู่ความสว่างอันน่า
พิศวงของพระองค์” (1 ปต 2:9) : ประชากรแห่งชีวิต และประชากรเพื่อชีวิต

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย