วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

สมมุติฐานดวงดาวชนกัน

 (Planetesimal hypothesis)


แสดงการเคลื่อนผ่านหรือชนกันของดาวฤกษ์ทำให้กลุ่มก๊าซหลุดออกมา
และรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์

สมมติฐานนี้เสนอ ขึ้นในปี 1900 โดยแซมเบอร์ลิน (Thomas C. Chamberlin) นักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน และโมลตัน (Forest Ray Moulton) นักดาราศาสตร์ชาติเดียวกัน ได้เสนอแนวคิดว่า เดิมระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์อยู่แล้ว แต่มีดาวฤกษ์อีกดวงวิ่งเฉียดเข้ามาใกล้มาก (โดยบังเอิญ) ทำให้มวลสารและก๊าซจากดวงอาทิตย์ถูกดึงดูดให้พุ่งออกมาอย่างรุนแรงเป็นสาย มวลสารที่ถูกดึงออกไปนี้ จะแตกออกเป็นกลุ่มย่อยและรวมตัวเข้าเป็นดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระนาบเดียวกันแต่มีระยะต่างกัน ทฤษฏีนี้สามารถอธิบายถึงการกระจายของของโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเคราะห์ที่มีสูงมากกว่าดวงอาทิตย์ได้ แต่ทฤษฏีนี้ก็มีจุดอ่อนตรงที่เมื่อพิจารณาระยะห่างของการวิ่งผ่านของดาวฤกษ์แล้วนับว่ามีโอกาสเกิดได้ขึ้นน้อยมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง และหากพิจารณาเรื่องอายุ ซึ่งตามทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์จะต้องเกิดก่อนดวงดาวเคราะห์มาก แต่ที่เป็นจริงแล้วพบว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์มีอายุพอ ๆ กัน

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย