วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

วิวัฒนาการของมนุษย์

จากการศึกษาเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิต (Taxonomy) นักมานุษยวิทยาเชื่อว่ามนุษย์ปัจจุบันวิวัฒนาการจากลิงใหญ่ (Homonoids) โดยพบว่ามนุษย์มีเกี่ยวพันใกล้ชิดกับพวกไพรเมท (Primate) ได้แก่ ชิมแปนซี และอุรังอุตัง (ลิงไม่มีหาง) ทั้งทางกายภาพและสรีรภาพ จากการศึกษาของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์และของวานร (Ape) เสนอความคิดว่าในอดีตมนุษย์และวานรน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกัน ซึ่งนักมานุษยวิทยาสามารถแบ่งวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ดังนี้

จีนัสออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus)

มีการค้นพบซากโบราณของ Australopithecus afarensis ในอัฟริกา มีอายุประมาณ 3 - 5 ล้านปี มีลักษณะเป็นผู้หญิง ตั้งชื่อว่า “Lucy” ลักษณะสำคัญ มีขนาดใหญ่กว่าชิมแพนซีเล็กน้อย สูง 1-1.5 เมตร (3-5 ฟุต) น้ำหนักตัว 25-50 กิโลกรัม สมองมีขนาดเล็กประมาณ 400- 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ช่วงแขนยาวกว่าช่วงขา สกุลนี้ถือว่าเป็นพวกมนุษย์วานร (Ape Man) หรือครึ่งลิงครึ่งมนุษย์ ยังไม่รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือและสะสมไว้ใช้ แต่สามารถนำวัสดุในธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือได้ นักวิชาการจึงไม่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

จีนัสโฮโม (Homo)

จัดเป็นมนุษย์ สามารถประดิษฐ์เครื่องมือและเก็บสะสมไว้ใช้ได้ ซึ่งมีวิวัฒนาการดังนี้

  1. โฮโมแฮบิลิส (Homo habilis) หรือบรรพบุรุษของมนุษย์ พบซากโบราณที่มีอายุประมาณ 3–4 ล้านปี ที่หุบเขาโอลดูวาย (Olduvai) ที่ประเทศแทนซาเนีย มีฟัน และอาจยังมีขนแบบลิงมีขนาดสมองประมาณ 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถใช้หินประดิษฐ์เป็นเครื่องมือได้ซึ่งเป็นวิวัฒนาการแรกของมนุษย์ (Handy Man)
  2. โฮโมอิเรกตัส (Homo erectus) เป็นมนุษย์ตัวตรง ได้แก่ มนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง มีขนาดสมองประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบซากโบราณที่มีอายุประมาณ 1-2 ล้านปี ไม่มีขน สามารถสร้างเครื่องมือล่าสัตว์ใหญ่ได้ รู้จักใช้ไฟ ประดิษฐ์ขวานแบบไม่มีด้ามได้ มีการสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังคงดำรงชีวิตแบบเร่ร่อน มีเครื่องนุ่งห่ม สามารถพูดได้


  3. โฮโมซาเปียนส์ (Homo sapiens) เป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ปัจจุบัน ได้แก่ มนุษย์นีอันเดอร์ธาล (Neanderthal Man) พบซากโบราณที่มีอายุประมาณ 1 แสนปี แต่ไม่เกิน 1 ล้านปี พบโครงกระดูกที่ถ้ำในประเทศฝรั่งเศส มนุษย์นีอัลเดอร์ทาล โครงร่างมีลักษณะเตี้ย มีกล้ามเนื้อมากกว่ามนุษย์ปัจจุบัน มีความจุสมองประมาณ 1,100-1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร จมูกมีลักษณะแบนและรูจมูกกว้าง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการดำรงชีพอยู่ในเขตหนาว มนุษย์ยุคนี้รู้จักใช้เครื่องมือหินที่ละเอียดประณีตที่เรียกว่า มูสเตอเรียน (Mousterian)
  4. โฮโมซาเปียนส์ ซาเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens) ได้แก่ มนุษย์โครมายอง (Cro-magnon Man) พบซากโบราณที่มีอายุประมาณ 5 หมื่นปี รูปร่างและขนาดเท่ากับมนุษย์ปัจจุบัน มีขนาดสมองประมาณ 1,350-1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถประดิษฐ์เครื่องมือ สามารถเย็บเสื้อผ้าใส่ กินเนื้อสัตว์ ปรุงอาหาร และมีความสามารถในเชิงศิลป์

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย