วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

เผ่าพันธุ์มนุษย์

 (Race of Mandkind)

ตามหลักของวิชาชีววิทยา มนุษย์ทั่วโลกจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน แต่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งความแตกต่างกันระหว่างรูปร่างหน้าตาของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มนุษย์เดียวกัน นักมนุษยวิทยาแบ่งมนุษย์ออกเป็น 5 เผ่าพันธุ์ (สมคิด ทะนันไชย , 2547) คือ

ออสเตรอยด์ (Austraroids) ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเป็นลอน ขนตามตัวมาก ผิวดำ ได้แก่ คนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทาสมาเนีย ชนเผ่าตอนกลางของเอเชียใต้และแอฟริกา ชนเผ่าโบราณที่อยู่ตามภูเขาในศรีลังกา

คอเคซอยด์ (Caucasoids) จมูกโด่ง ผมเป็นลอน หนวดเคราดก ขนยาว ผิวสีอ่อนได้แก่ พวกที่ดำรงชีวิตอยู่ในเขตอบอุ่น คือ ยุโรปเมดิเตอเรเนียน (Mediteranens) ยุโรปเหนือ (Nordics) และพวกยุโรปกลางต่อไปยังรัสเซียและเปอร์เซีย (Alpines)

 

มองโกลอยด์ (Mongoloids) ศีรษะกว้าง กระดูกแก้มเป็นโหนก ผมแข็งเหยียดตรง จมูก ไม่โด่งมาก ผิวเหลืองหรือแดง หนวดเคราและขนตามร่างกายมีน้อย อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก เอสกิโม (Eskimos) และอินเดียอเมริกา (American indians)

นิกรอยด์ (Negroids) ศีรษะยาว จมูกกว้าง ริมฝีปากหนา ผิวดำ ผมหยิก ได้แก่ นิโกรแอฟริกา (African negroes) อยู่ในเขตร้อนของแอฟริกา กลุ่มคนป่าซูลู (Zulu) และเผ่า แครฟเฟอร์ (Kaffer) นิโกรตามชายฝั่งทะเล (Oceanic negroes) เป็นคนเผ่าผิวดำอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของนิวกินี (New guinea)

ปิกมี่ (Pygmies) เป็นคนแคระความสูงไม่ถึง 145 เซนติเมตร ศีรษะกว้าง จมูกกว้างอาศัยอยู่ในเขตป่าร้อนในคองโก (Congo) แอฟริกา คาบสมุทรมาเลย์ นิวกินี หมู่เกาะอันดามัน ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) และในหมู่เกาะฟิลิปปินส์

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย