Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ

1. ต้นทุนอันสูงลิ่วของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) จะทำให้กระบวนการพัฒนาสะดุดลง

2. ประเทศพัฒนาต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าเพราะควรแสดงความรับผิดชอบจากประวัติศาสตร์การปล่อยก๊าซอันยาวนาน รวมทั้งยังมีปริมาณการปล่อยก๊าซต่อหัวประชากรในปัจจุบัน เงินทุนและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสะอาดมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอีกด้วย

3. ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษจำนวนมากได้ใช้ “พื้นที่ก๊าซคาร์บอน” ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ประเทศเหล่านี้ควรจ่ายหนี้คาร์บอนโดยลดการปล่อยก๊าซให้มากที่สุดและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวกับภาวะโลกร้อนได้ทันท่วงที

4. ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซลงไปเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 มีมูลค่าแค่ 0.5 – 1.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถือเป็นราคาเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนที่สูงลิ่วที่ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องจ่ายเพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

5. เอเชียกำลังจะกลายเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเืรือนกระจกใหญ่ของโลก และภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคจะถูกผลกระทบโลกร้อนมากที่สุด การใส่ใจอย่างจริงจังจากนานาประเทศและภาคธุรกิจในภูมิภาคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การวาดภาพให้เอเชียเป็นผู้ก่อมลภาวะที่รุนแรงที่สุดในโลกนั้นเป็นความคิดที่ง่ายเกิน เมื่อมองจากปริมาณการปล่อยก๊าซต่อหัวประชากรที่ต่ำ และจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ารอยเท้าคาร์บอนจำนวนมากที่เกิดในภูมิภาคนี้มาจากการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกไปซีกโลกตะวันตก

7. ประเทศเอเชียตะวันออกมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน...การกระทำใดๆ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกจำต้องพิจารณาความแตกต่างนี้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยยึดหลักการเดียวกันที่ว่าด้วยความรับผิดชอบและความสามารถที่แตกต่าง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com