วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ

32. พันธุ์พืชและสัตว์ในทวีปเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เนื่องมาจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลายจากภาวะโลกร้อน

33. พันธุ์พืชและสัตว์จำนวนมากที่หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์และการใข้ที่ดินนั้นส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย

34. แนวปะการังของเอเชียประมาณร้อยละ 30 จะหายไปภายใน 30 ปีข้างหน้าเนื่องจากปัญหานานาประการและภาวะโลกร้อน “ความหลากหลายทางชีวภาพของเอเชีย และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตจะเสี่ยงถูกทำลายจากโลกร้อน คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) ได้กล่าวไว้ว่ากว่าร้อยละ 50 ของความหลากหลายนี้อยู่ในภาวะอันตรายแล้ว”

35. ผู้คนจะเห็นสมบัติทางชีววิทยาในพื้นที่สามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) ซึ่งประกอบไปด้วยแนวปะการังในเขตประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี ติมอร์เลสเต และหมู่เกาะโซโลมอน ถูกทำลายจนหมดสิ้นในช่วงศตวรรษนี้เพราะอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเป็นกรด และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและเสื่อมโทรมลงเพราะการจัดการชายฝั่งที่ล้มเหลว ความยากจนจะเพิ่ม ความมั่นคงทางอาหารลดลง เศรษฐกิจจะถูกกระทบและประชากรที่อาศัยตามชายฝั่งจำต้องอพยพเข้าเมืองมากขึ้น

36. อากาศที่อุ่นขึ้นอาจทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งเสียสมดุลย์ในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ การสูญเสียพื้นที่ป่า ป่าทุ่งหญ้ากันชน และป่าชายเลนในเอเชียเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวขของประเทศในภูมิภาคนี้ต่อความแปรปรวนของอากาศและภาวะโลกร้อน ประเทศกำลังพัฒนาจะเสียหายหนักที่สุดเพราะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย