วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก

37. รายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) กล่าวว่า 8 ใน 10 ประเทศที่ประชากรจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในโลกจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นประเทศในแถบเอเชีย และผู้คนหลายล้านคนอาศัยตามพื้นที่ชายฝั่ง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น เขตสามเหลี่ยมที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น (แม่น้ำไนล์ คงคา แม่โขง) จะถูกผลกระทบรุนแรงที่สุดจากอุทกภัย โดยความเสียหายนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในบังคลาเทศ จีน ญี่ปุ่น เวียตนามและไทยจากกรณีน้ำท่วมใหญ่หลายครั้งหลายครา

38. ความรุนแรงของคลื่นพายุหมุน ( storm surges) ที่เพิ่มขึ้นจะก่อความสูญเสียมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิคกว่า 8.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 39. เอเชียตะวันออกจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มมากที่สุด ประชากรกว่า 37 ล้านถึง 162 ล้านคนจะประสบปัญหาน้ำท่วมและจะเกิดการสูญเสียพื้นที่ประมาณ 74.000 – 325000 ตร กม40. เอเชียและภูมิภาคแปซิฟิคเป็นที่ตั้งของประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก 22 ประเทศ เช่น มัลดีฟส์ หมู่เกาะคุก ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะฟิจิ สำหรับประเทศเหล่านี้ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นเรื่องของความเป็นความตาย ไม่ใช่ความเจริญหรือการพัฒนา ในผลการศึกษาที่คาดการณ์ถึงผลกระทบต่ำสุดหลายฉบับเห็นพ้องตรงกันว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40 เซนติเมตรในปลายศตวรรษ

ในประเทศไทย พื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดหลายๆ แห่งนั้นเป็นที่ราบใกล้กับปากแม่น้ำ ระด้บน้ำทะเลที่เพิ่มอาจทำให้น้ำเค็มรุกเข้่ามาได้ลึกถึงกว่า 40 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางประกง และทำให้พืชไร่เสียหาย

41. ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอยู่ระหว่าง 1 – 3 มิลลิเมตรต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

42. เมืองมหานครของเอเชียอย่าง เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพมหานคร จาการ์ตา บอมเบย์ และ มะนิลา ล้วนต้ังอยู่บริเวญพื้นที่ราบต่ำ่ชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น IPCC พยากรณ์ว่า ระดับนำ้ำทะเลบริเวณเมืองเหล่านั้นจะเพิ่มสูงขึ้น 80 เซนติเมตร ระหว่างช่วงปี 1990-2080 ผลกระทบที่เกิดจาก การก่อตัวของคลื่นขนาดใหญ่ และระดับความสูงของคลื่นที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำนั้นๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย