วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

80. ภาวะโลกร้อนจะก่อให้ก่อปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างภูมิภาคต่างๆ

81. คาดการณ์ว่าผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จะเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 25 ล้านคนเป็น 150-250 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2050 โดยจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้อพยพอาศัยอยู่ในเอเชีย และจะนำไปสู่ปัญหามนุษยธรรมต่อไป

82. มาตรการที่จะบรรเทาความเสียหาย อย่างเช่นการ ขยายพื่นที่ปลูกต้นปาล์มเพื่อความต้องการใช้ไบโอดีเซล ได้นำไปสู่การขับไล่ชนพื้นเมืองและใช้ประโยชน์จากทีดินของพวกเขา การใช้พลังงานนำ้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็ส่งผลให้มีผู้อพยพที่ต้องพลัดถิ่นเช่นกัน

83. ในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และประเทศหมู่เกาะต่างๆ มีประชากรที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและจะกลายเป็นผู้อพยพ เอเชียมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัตินี้เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากมาย ประกอบกับการเป็นภูมิภาคที่ราบต่ำชายฝั่ง และพายุไซโคลนฤดูร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย