วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

       ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษจำนวนมากได้ใช้ “พื้นที่ก๊าซคาร์บอน” ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ประเทศเหล่านี้ควรจ่ายหนี้คาร์บอนโดยลดการปล่อยก๊าซให้มากที่สุดและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวกับภาวะโลกร้อนได้ทันท่วงที

ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซลงไปเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 มีมูลค่าแค่ 0.5 – 1.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถือเป็นราคาเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนที่สูงลิ่วที่ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องจ่ายเพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย