Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้

ไข้หวัดนก

ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
มิสเตอร์ไข้หวัดนก
การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ฯ
ระบาดวิทยาของไข้หวัดนกทั่วโลก
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
ระบบการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก
แนวทางการรักษาพยาบาลสำหรับโรคไข้หวัดนกและการติดตามผู้ป่วย
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก
บทบาท อสม. และกระบวนวิธีการขับเคลื่อนแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ
โครงสร้างการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกระทรวงฯ
แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฯ ระดับจังหวัด
ถาม-ตอบ เรื่องไข้หวัดนก

ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก

 (Avian Influenza)

คณะทำงานด้านการแพทย์ไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อ influenza A virus การระบาดในนกได้มีการบันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วที่ประเทศอิตาลี สัตว์ปีกทุกชนิดมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดนก แต่โอกาสการเกิดโรคอาจแตกต่างกันบ้างในนกแต่ละชนิด อาการในนกอาจไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากจนเสียชีวิตและติดต่อกันง่าย (highly contagious) ทำให้เกิดการระบาดรุนแรง

ในประเทศไทย เริ่มมีการระบาดมาสู่คนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เป็นผู้ป่วยเด็กจากสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ต่อมามีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสิ้นเดือนพฤศจิกายน มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย จาก ARDS และ multiple organ dysfunction syndrome (MODS) อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย 10 ปี (2-58 ปี) ผู้ป่วยมีประวัติเชือดไก่ที่ป่วย ประวัติชำแหละไก่ที่ป่วย ประวัติสัมผัสไก่ที่มีอาการป่วย สัมผัสไก่ที่ตาย และอาศัยในบริเวณที่มีการป่วยของสัตว์ปีก

อาการและอาการแสดง

  อาการทางระบบทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยอาจมีอาการปอดอักเสบตามมาซึ่งมักเกิดในวันที่ 3-5 ของการดำเนินโรค โดยผู้ป่วยยังมีอาการหายใจ หอบเหนื่อย ชายโครงบุ๋ม ในรายที่มีอาการรุนแรง โรคจะดำเนินสู่ภาวะ ARDS ซึ่งมักจะเกิดอย่างรวดเร็วหลังเริ่มอาการปอดอักเสบ 2-3 วัน โดยมีลักษณะภาพรังสีทรวงอก แบบ White-out lungs ผู้ป่วยอาจมีการหายใจล้มเหลวจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

อาการทางระบบอื่นๆ ที่พบได้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน, อุจจาระร่วง, อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร, อาจมีตับโต ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง พบภาวะช็อคได้ (Septic shock) ซึ่งอาจพบได้ ตั้งแต่เมื่อเริ่มมีอาการ ARDS

ภาพรังสีทรวงอก
ภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยไข้หวัดนกที่มี ปอดอักเสบร่วมด้วย อาจเริ่มต้นด้วยลักษณะของ Interstitial infiltration, Patchy infiltration หรือ Lobar infiltration แล้วอาจลุกลามไปเป็นแบบ Diffuse alveolar infiltration ลักษณะของ White-out lungs ในผู้ป่วยที่มีภาวะ ARDS

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com