วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้า

        อาหารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ซึ่งการรับอาหารที่มีคุณค่าครบตามต้องการจะทำให้สุขภาพ องค์ประกอบโครงร่างมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี ในมนุษย์เองนั้นสามารถเสาะแสวงหาอาหารที่ดีและมีคุณค่าต่อตนเองได้ตามที่พึ่งพอใจ แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นพวกมันก็ต้องพึ่งพาเจ้าของที่จะคอยหาอาหารที่ดีๆมาให้ และยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ความเพลิดเพลินอย่างจำพวกปลาสวยงามด้วยแล้วก็ยิ่งต้องจัดหาอาหารที่ทำให้พวกมันมีสีสันที่น่าดึงดูดใจ ชวนให้มอง และหากทำเป็นธุรกิจด้วยแล้วก็ยิ่งต้องคัดสรรอาหารที่ดีมีคุณภาพและคุณค่าครบถ้วนเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น

ปัจจุบันอาหารที่ดีมีคุณภาพที่เป็นอาหารมีชีวิตหลักๆ ได้แก่ ไรแดง อาร์ทีเมีย หนอนขี้หมู เป็นต้น ไรแดงกับหนอนขี้หมูนั้นสามารถจัดหาและทำการเพาะเลี้ยงได้ ส่วนอาร์ทีเมียนั้นประเทศไทยต้องนำเข้าไข่อาร์ทีเมียเป็นจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท เนื่องจากเราทำการเพาะเลี้ยงเองไม่ได้ ทำให้ไทยต้องขาดดุลการค้าไปไม่น้อย จึงทำให้หลายฝ่ายพยายามที่จะหาสัตว์น้ำตัวอื่นมาทดแทนอาร์ทีเมีย

จนกระทั่งในปี 2536 ได้มีผู้ค้นพบสัตว์น้ำจืดชนิดใหม่ขึ้นโดยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายอาร์ทีเมีย จึงได้เริ่มทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลาย นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงซึ่งประสบผลสำเร็จสามารถเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณมากและสามารถเก็บไข่ได้เมื่อปี 2547 หวังเพื่อที่จะให้มาทดแทนอาร์ทีเมีย เพราะคุณค่าทางอาหารซึ่งมีระดับโปรตีนมากกว่า และได้ทำการทดสอบกับสัตว์น้ำประเภทสวยงามแล้วพบว่า สัตว์น้ำประเภทนั้นมีสีสันสดใสมากกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะหยุดกินแล้วก็ตามสีสันก็ยังสดใสอยู่ จึงเหมาะแก่การให้การสนับสนุนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวที่หน้าสนใจต่อไป

ลำดับอนุกรมวิธานของไรน้ำนางฟ้า
ไรน้ำนางฟ้า ชื่อสามัญว่า fairy shrimps ถูกจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน ดังนี้

  • Phylum Arthropoda
  • Subphylum Crustacea
  • Class Branchiopoda
  • Order Anostraca

ประวัติการค้นพบ
ชนิดและการแพร่กระจายในประเทศไทย
ความสำคัญและประโยชน์
การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า
การส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย