Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ในสมัย 2000–3000 ปีมาแล้ว ประเทศซีกโลกตะวันออกมีเพียง 2 ประเทศที่มีอารยธรรมมานานกว่าประเทศอื่นๆ นั่นคือ อินเดียกับจีน แม้จีนได้เริ่มอารยธรรมในยุคเดียวกับอินเดียก็ตาม มรดกทางวัฒนธรมของจีนก็มีเพียงเล็กน้อยที่ส่งทอดให้แก่ทางย่านเอเซียด้วยกัน ผิดกับอินเดียซึ่งได้ถ่ายทอดและวัฒนธรรมของตนให้แก่เอเซียและแก่โลกได้มากกว่า (พุทธศาสนาเข้าสู่จีนสมัยพระเจ้าเม่งตีหรือเม่งเต้ พ.ศ. 605 บางท่านว่าสมัยพระเจ้าอโศกเคยมีพระเดินทางไปจีน แต่ถูกพระเจ้าจักรพรรดิจับหาว่าเป็นจารชน)

วัฒนธรรมอินเดียได้กระจายสู่ทางตะวันออก (เอเซียอาคเนย์) หลัดฐานส่วนมากได้มาจากคัมภีร์ชาดกของพระพุทธศาสนา และนิทานพื้นบ้านบ้าง พงศาวดารจีนบ้าง ในชาดกเล่าถึงการเดินเรือจากอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและหมู่เกาะต่างๆ แถบนี้มากมาย ในที่นี้จะไม่ขอย้อนอดีตท้าวความ ขอสรุปสาเหตุที่ชาวอินเดียเดินทางสู่ประเทศต่างๆ ในครั้งโบราณดังนี้คือ

1. การถูกบีบคั้นทางศาสนา
2. การไปเผยแผ่ศาสนา
3. ไปเพื่อการค้า
4. การไปเสี่ยงโชคด้านการเมืองหรืออาชีพ

 

ประการแรก คนอินเดียหลายเผ่าหลายลัทธิ โดยเฉพาะพวกอินเดียใต้มักถูกรังแกจากอินเดียเหนือ คือพวกอารยัน จึงไม่สะดวกในการประกอบพิธีกรรมที่ตัวเองยึดถือ ส่วนพุทธศาสนานั้น ไม่เคยปรากฎว่าใครถูกบีบบังคับหรือรังแกในด้านนี้

ประการที่สอง พระพุทธศาสนานิยมการเผย เพื่อให้คนเข้าใจและปฏิบัติธรรมโดยไม่เลือกชาติชั้น นโยบายพุทธศาสนาไม่รังเกียจการไปตั้งหลักแหล่งต่างถิ่น ซึ่งพวกพราหมณ์ไม่สนับสนุนในเรื่องนี้ แต่ก็ทำตามอย่างพุทธศาสนา

ประการที่สาม ด้วยการติดต่อค้าขายอยู่ตลอดเวลา จึงมีการกระจายวัฒนธรรมอินเดียและส่วนมากก็อาศัยสาเหตุนี้ ในเรื่องนี้ได้พบหลักฐานประมาณพุทธศตวรรษที่ 9–10 โดยหลักฐานที่พบคือ ซากโบสถ์ฮินดูและเทวรูปทั้งหลายที่บริเวณสุไหงบาตู เชิงเขาเคดาร์ (ไทรบุรี) และซากพุทธสถูปสร้างด้วยอิฐใกล้ๆ กับเคดาร์ พบจารึกโบสถ์พุทธศาสนาในบริเวณแหลมมลายู ซากสถูปและพระพุทธรูปที่ตะกั่วป่า และบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไชยา เวียงสระ หลักฐานเหล่านี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าชาวฮินดูเข้ามาตั้งรกรากอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9–10 ซึ่งจารึกที่พบเป็นภาษาสันสกฤต และมาแน่ใจอีกครั้งเมื่อพบหลักฐานในยุคหลัง คือประมาณ 801–900 นี้เอง เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com