ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของศาสนา และเนื้อหาของคำสอนนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง รวมทั้งสามารถนำคำสอนนั้นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในสังคมการศึกษานั้น สามารถย้อนรอยอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อแนวทางเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ โดยที่ผู้มุ่งศึกษาควรจะต้องเข้าใจ ถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาว่า การค้นคว้านี้ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากตำราต่าง ๆที่มีในประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น โดยมีเนื้อหาสาระการกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดียในครั้งแรก ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งวิวัฒนาการต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาในสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

บรรณานุกรม

  • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. วศิน อินทสระ, สำนักพิมพ์บรรณาคาร กรุงเทพฯ: 2535
  • อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเซียอาคเนย์. ผศ. สิริวัฒน์ คำวันสา.สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ: 2522
  • พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย. เสทื้อน. พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
  • ประวัติศาสตร์-โบราณคดีและพระพิมพ์สมัยศรีวิชัย ลพบุรี ขอม และอู่ทอง. พระนคร: วิทยา, 2512.
  • แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. เสถียรโกเศศ, สำนักพิมพ์บรรณาคาร, กรุงเทพฯ: 2515.
  • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ภาค 2. พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,กรุงเทพฯ. 2540.
  • พระ กฤษดา ธมฺมโหสโก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย