ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

ขงจื้อ

นางสาวดวงพร วิจิตจันทร์

       ขงจื้อหรือขงฟูจื้อ เป็นนักปราชญ์เอกของจีนในสมัยราชวงศ์จู เกิดวันที่ 27 สิงหาคม เมื่อ 551 ปีก่อน ค.ศ. เมืองชีฟู แคว้นลู้ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในมณฑลซานตุง เกิดในตระกูลขุนนาง ท่ามกลางสภาพบ้านเมืองอันระส่ำระสาย เพราะเกิดกบฏในราชวงศ์โจว บิดาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อขงจื้ออายุได้เพียง 3 ขวบเท่านั้น ดังนั้นมารดาของขงจื้อซึ่งเป็นภรรยาคนที่ 2 ของพ่อก็ได้เลี้ยงดูขงจื้อมาโดยลำพัง ขงจื้อมีนิสัยฝักใฝ่หาความรู้ สนใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่ออายุได้ 15 ปีเริ่มเรียนศิลปะวิทยาการอย่างจริงจังเป็นผลให้กลายเป็นคนเฉลียวฉลาด มีจิตใจก้าวหน้า พออายุ 20 ปี ได้เข้ารับราชการทำหน้าที่ดูแลยุ้งฉาง เป็นผู้ควบคุมการเก็บภาษีและเสบียงให้เจ้าเมืองลู้ ต่อมาไม่นานมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้มีโอกาสเดินทางเข้าเมืองหลวง และเรียนรู้ถึงกำเนิด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมประจำชาติ และได้รู้จักกับเล่าจื้อผู้ประสิทธิ์ประสาทลักธิเต๋า เมื่ออายุได้ 50 ปี ได้เป็นเสนาบดีแคว้นลู้และมีอำนาจควบคุมกระทรวงยุติธรรม

หลังจากที่ขงจื้อได้ลาออกจากราชการเมื่ออายุ 54 ปี แล้วก็ได้เดินทางไปเผยแพร่ทฤษฎีทางการเมืองของตนเอง แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครเลย จึงได้หันกลับมาอุทิศเวลาในการสอนหนังสือจนมีลูกศิษย์ติดตามถึง 3,000 คน ซึ่งในจำนวนลูกศิษย์นี้ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในเวลาต่อมา ลูกศิษย์ของขงจื้อ 2 คน ซึ่งควรกล่าวถึงคือ เมงจื้อผู้ซึ่งมีความเห็นว่ามนุษย์เกิดมาเป็นคนดีโดยธรรมชาติและต้องการเพียงการศึกษาเท่านั้นที่จะนำเอาคุณธรรมซึ่งแอบแฝงอยู่ในตัวมนุษย์ออกมาให้ปรากฏเด่นชัดขึ้น ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือ ซุนจื้อ ซึ่งมีความเห็นตรงกันข้ามกับคนแรก คือเห็นว่ามนุษย์เกิดมาเป็นคนเองโดยธรรมชาติจึงต้องการศึกษาเพื่อเครื่องหล่อหลอมจิตใจให้มีศิลธรรมจรรยาอันดีและสุภาพอ่อนโยน

ขงจื้อเป็นนักปฏิรูปคนแรกซึ่งปฏิรูปชีวิตและรัฐบาล (การปกครอง) กล่าวคือ ได้พยายามอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มองโลกอย่างกว้าง ๆ ให้ปรับปรุงตนเองให้ดีที่สุด มีคุณค่าและประสิทธิภาพที่สุด

เมื่ออายุ 67 ปี ขงจื้อได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการเขียนตำรับตำราชั้นสูง และสั่งสอนลูกศิษย์อยู่ต่อไป จะสังเกตได้ว่าชีวิตกับการสอนของขงจื้อเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ และในปีที่ 497 ก่อน ค.ศ. คือเมื่อขงจื้ออายุได้ 72ปี ท่านก็ถึงแก่กรรมลง ศพของท่านถูกฝังไว้ที่เมืองจูพู่

ผลงานของขงจื้อ
ลัทธิขงจื้อ
การสืบทอดขนบขงจื้อ
ปรัชญาขงจื้อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย