ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น

ความสำคัญของภาษาถิ่น
ความเป็นมาของภาษาถิ่น
ประเภทของภาษาถิ่น
คุณค่าของภาษาถิ่น

ประเภทของภาษาถิ่น

นักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาษาไว้หลายประเภท ดังนี้

กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2542, หน้า 25) แบ่งภาษาถิ่นตามภูมิศาสตร์ หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

  1. ภาษาถิ่นเหนือ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
  2. ภาษาถิ่นอีสาน ได้แก่ ภาษาที่พูดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นต้น
  3. ภาษาถิ่นใต้ ได้แก่ ภาษาที่พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี พัทลุง ภูเก็จ พังงา เป็นต้น
  4. ภาษาถิ่นกลาง ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดในจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งบางตำราก็ไม่ได้จัดให้เป็นภาษาถิ่น เพราะถือว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยกรุงเทพฯ อันเป็นภาษาไทยมาตรฐาน

ระวีวรรณ อินทร์แหยม (2542, หน้า 22) แบ่งภาษาถิ่นออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. ภาษาถิ่นกลาง คือ ภาษาที่ใช้อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ภาคกลาง
  2. ภาษาถิ่นเหนือ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นทางภาคเหนือ
  3. ภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
  4. ภาษาถิ่นใต้ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้

จากการแบ่งภาษาถิ่นตามทัศนะของนักวิชาการ สรุปได้ว่า ภาษาถิ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ภาษาถิ่นเหนือ อีสาน ใต้ และกลาง ซึ่งแต่ละภาษาจะแบ่งตามลักษณะของภูมิภาคที่บุคคลดำรงอยู่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย