ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

การพัฒนาความเป็นมนุษย์ ด้วยประสาทสุนทรียศาสตร์และ DICECS Cycle

นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

5

สุนทรียศาสตร์: ศาสตร์ที่ว่าด้วยความงาม สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เราได้อย่างไร

สุนทรียศาสตร์ คือวิชาที่อธิบายถึงความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว(ซึ่งส่วนใหญ่มักหมายถึงงานศิลปะประเภทต่างๆ ) ว่าการที่เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นๆ งาม เกิดความพึงพอใจ ดื่มด่ำประทับใจ เศร้าสะเทือนใจ (Aesthetic Experience) นั้น มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเป็นเพราะใจของเราปรุงแต่ง หรือเป็นเพราะคุณสมบัติของวัตถุ นั้นๆ หรือทั้งสองอย่าง

เราเชื่อว่าประสบการณ์สุนทรีย(Aesthetic Experience) คือสิ่งที่ช่วยให้คนเราเกิดการยกระดับของจิตใจขึ้น ทำให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น วิชาสุนทรียศาสตร์จึงเป็นวิชาสร้างความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับคนเรา แต่ด้วยความที่ สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้สึกเป็นหลัก ไม่สามารถจับต้อง ชั่งตวงวัดได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของศาสตร์แขนงนี้ในยุคที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูจึงลดน้อยลง กลายเป็นศาสตร์เครื่องประดับสำหรับคนมีระดับ กลายเป็นเรื่องของความมีรสนิยมไป

นักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมอง(Neuroscientist) กลุ่มหนึ่ง ได้ให้ความสนใจกับวิชานี้ และได้ทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจว่า ประสบการณ์สุนทรีย หรือ Aesthetic Experience ที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้น สมองของเราทำงานอย่างไร และด้วยความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดการนำเอาศิลปะแขนงต่างๆ มาศึกษาทดลอง และนำมาสู่ความเข้าใจที่ว่า ประสบการณ์สุนทรีย หรือ Aesthetic Experience ที่เกิดจากศิลปะรูปแบบต่างๆ นั้น มันมีกลไกการทำงานผ่านสมองของคนเราอย่างไร สามารถนำไปสู่การพัฒนามนุษย์ได้อย่างไร จึงทำให้เกิดแขนงวิชาใหม่ขึ้นมา นั่นคือ ประสาทสุนทรียศาสตร์ หรือ Neuro-Aesthetic

และต่อไปนี้คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์บางเรื่อง ที่นำมาสู่กระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ โดยอาศัย “ประสบการณ์สุนทรีย” หรือ “Aesthetic Experience” ซึ่งเป็นผลมาจากการได้สัมผัสกับงานศิลปะหลายๆ แขนง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย