วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ความแตกต่างของกัมมันตภาพรังสีในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ากัมมันตภาพแม่เหล็กไฟฟ้าจากอวกาศไม่สามารถมาถึงยังพื้นโลกได้ ยกเว้นแสงและรังสีที่มีความยาวคลื่นสูงมากๆ ได้แก่ สเปกตรัมที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความถี่วิทยุ และความยาวคลื่นอุลตราไวโอเลตบางความยาวคลื่น เราสามารถเห็นความยาวคลื่นอินฟราเรดบางค่าจากยอดเขาหรือโดยกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่ในเครื่องบิน สามารถทดสอบโดยวัดจากความสูงระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 35 เมตร  

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถอธิบายในรูปลำแสงของโฟตอน ซึ่งเดินทางในรูปของคลื่น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง และอยู่ในรูปของพลังงานสามารถอธิบายได้โดยใช้ความแตกต่างระหว่างคลื่นวิทยุ แสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และรังสีแกมมา โดยคลื่นวิทยุจะมีโฟตอนที่มีพลังงานต่ำ ไมโครเวฟมีพลังงานน้อยกว่าคลื่นวิทยุเล็กน้อย อินฟราเรดจะมีพลังงานมากกว่าคลื่นวิทยุ แสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อัลตราไวโอเลต รังสี x และรังสีแกมมาจะมีพลังงานมากตามลำดับจำนวนพลังงานในโฟตอนจะประพฤติตัวเป็นคลื่นในบางครั้ง และประพฤติตัวเป็นอนุภาคในบางครั้ง การประพฤติตัวแบบนี้เรียกว่า การอยู่เป็นคู่ของคลื่นและอนุภาคของแสง(wave-particle duality) โฟตอนพลังงานต่ำจะประพฤติตัวเหมือนคลื่น ในขณะที่พลังงานสูงกว่าจะประพฤติตัวเหมือนอนุภาค

ความจริงแล้วสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแสดงในรูปพลังงาน, ความยาวคลื่น และความถี่ วิธีการที่เราคิดคำนวณเกี่ยวกับสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ โดยความสัมพันธ์ คือ

ความยาวคลื่น = ความเร็วแสง x ความถี่
หรือ lambda = c / nu

พลังงาน = ค่าคงที่ของพลังค์ x ความถี่
หรือ E = h x nu

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย