วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ความแตกต่างของกัมมันตภาพรังสีในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

หอดูดาวคลื่นวิทยุ

 

คลื่นวิทยุสามารถทะลุผ่านบรรยากาศของโลกโดยสิ่งกีดขวางไม่เป็นอุปสรรคการเดินทางของคลื่นวิทยุ ความจริงแล้วกล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถส่องได้แม้จะมีเมฆ อย่างไรก็ตามหอดูดาววิทยุในอวกาศมีเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกล้องโทรทรรศน์วิทยุบนโลก

มีจำนวนหอดูดาววิทยุในอวกาศประกอบด้วย Polar, Cluster II, ISEE 1, ISEE 2, GOES 9 and Voyager 1 ส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นไอโอโนสเฟียร์ของดาวเคราะห์ต่ำลงมาประมาณ 3 x 10-4 เฮิร์ต ซึ่งใช้สัญญาณวิทยุตรวจจับเช่นเดียวกับการตรวจจับแผ่นดินไหว

เทคนิคพิเศษหนึ่งที่ใช้ในทางดาราศาสตร์วิทยุเรียกว่า อินเตอร์เฟอร์โรเมตทรี นักดาราศาสตร์วิทยุสามารถรวมข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ 2 ตัวที่มีระยะไกลมากและสร้างภาพที่มีการแก้ปัญหาเหมือนกันเช่นเดียวกันกับถ้ามีกล้องโทรทรรศน์ 1 ตัวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีระยะทางระหว่างกล้องโทรทรรศน์ 2 ตัว ขบวนการกล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถเห็นรายละเอียดเป็นกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า Very Long Baseline Interferometry (VLBI) ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 10 ตัวที่มีระยะทางจาก ฮาวายถึงเปอร์โตริโก โดยวางกล้องโทรทรรศน์วิทยุไว้ในวงโคจรรอบๆ โลก นักดาราศาสตร์วิทยุสามารถสร้างภาพที่เหมือนกับพวกเขามีกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่มีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์ทุกดวง

หอดูดาวคลื่นไมโครเวฟ

 

ท้องฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นไมโครเวฟทุกทิศทางมักเรียกว่า ไมโครเวฟแบคกราวน์ แบคกราวน์นี้เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหลือจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงซึ่งเป็นความเชื่อแรกที่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มของจักรวาล ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้รับการยอมรับเป็นเวลานานเกี่ยวกับอวกาศที่เหมือนกับลูกบอลที่มีขนาดเล็กและร้อนมากบีบตัวเข้าหากันเมื่อลูกบอลระเบิดออกและกลายเป็นจักรวาลทีเเพร่ขยายออกมาและเย็น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายพันล้านปี

ปี 1989 – 1993 Cosmic Background Explorer (COBE), ได้สร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิไมโครเวฟแบคกราวน์ที่มีความแม่นยำมาก COBE วางแผนการดำเนินงานไมโครเวฟแบคกราวน์ทั้งหมดโดยวัดให้มีความแตกต่างของอุณหภูมิน้อยมาก นักดาราศาสตร์มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการเกิดของจักรวาลและทฤษฎีที่พยากรณ์ลักษณะรูปร่างของไมโครเวฟแบคกราวน์ การวัดที่มีความเเม่นยำนี้ได้สามารถทำลายทฤษฎีที่เกี่ยวกัยบิ๊กแบงจำนวนมากลงได้

The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) วัดอุณหภูมิของกัมมันตภาพไมโครเวฟแบคกราวน์ในจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนท้องฟ้า ซึ่งมีความแม่นยำมาก

หอดูดาวอินฟาเรดในปัจจุบันหอดูดาวอินฟาเรดอยู่ในวงโครจรของ Infrared Space Observatory (ISO) โดยผู้จัดหาอวกาศยุโรป มันวางอยู่ในวงโคจรที่เหมือนรูปไข่ ความจำเป็นของการสังเกตอินฟาเรด ISO ส่งเมื่อเริ่มส่งสัญญาณและเก็บข้อมูลเพื่อการบันทึกภาพไว้ดูซ้ำ ISO สังเกตในช่วงพลังงาน 2.5 ถึง 240 ไมครอน

ในปี 2003 นาซ่าปล่อย Space Infrared Telescope Facility (SIRTF). SIRTF ใช้ระบบการทำความเย็นที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองและวางมันไว้ที่ทางเดินของโลกซึ่งเป็นวงโคจรที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยไม่มีการช่วงชิงแหล่งกำเนิดที่ซ้อนเร้นของโลกหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีในอวกาศใกล้กับโลก

หอดูดาวสเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 

เป็นหอดูดาวที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าในวงโคจรที่ชั่วระยะเวลาขณะหนึ่งเป็นผลงานของHubble Space Telescope (HST) หอดูดาววิทยุในอวกาศมีหอดูดาวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่บนพื้นดินอย่างไรก็ตาม HST มีข้อดีหลายประการ ข้อดีที่ดีที่สุดคือ หอดูดาวที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่บนบรรยากาศของโลก จึงไม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดเพี้ยนของการมองเห็นจากอากาศ ถ้าอากาศมีอุณหภูมิเหมือนกับกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่ด้านบนและไม่มีลม กล้องโทรทรรศน์ควรจะมีการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบเมื่อมองผ่านอากาศ ที่อลาสกามีอุณหภูมิแตกต่างกันเล็กน้อย มีการเปลี่ยนความเร็วลมน้อย ด้วยเหตุนี้แสงจึงสามารถทะลุผ่านอากาศที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเล็กน้อยมันจะมีการเบี่ยงแบนเล็กน้อยเหมือนกับแสงที่เบี่ยงเบนเมื่อผ่านแก้ว 2 ใบ ลำแสงคู่จะมาจากทิศทางเดียวกันแต่ไม่เบี่ยงเบนเช่นเดียวกันในทางเดียวกัน ความพล่ามัวของภาพจากกล้องโทรทรรศน์ที่เห็นนี้เป็นตัวจำกัดความสามารถของกล้องโทรทรรศน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคืนที่อากาศปลอดโปร่งการดูดาวบนภูเขาสูง จำนวนการบิดเบือนจะน้อยลงเพราะบรรยากาศมีน้อยมาก แต่กล้องโทรทรรศน์อวกาศจะไม่มีการบิดเบือนจากชั้นบรรยากาศและภาพจะสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อเทียบกับการดูจากกล้องโทรทรรศน์ที่ดีที่สุด ที่บริเวณพื้นดินที่ดีที่สุด ในคืนที่ดีที่สุด ข้อดีอื่นๆ ของกล้องโทรทรรศน์อวกาศ คือ ปราศจากบรรยากาศในทิศทางนั้น กล้องโทรทรรศน์อวกาศสเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้กล้องโทรทรรศน์อวกาศยังสามารถมองเห็นแสงอัลตร้าไวโอเวตที่ถูกดูดซึมโดยชั้นบรรยากาศของโลกและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ธรรมดา ดังนั้นกล้องโทรทรรศน์สามารถมองเห็นได้ในบริเวณที่กว้างมากของสเปกตรัม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย