วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

      สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า(EM) เป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง กัมมันตภาพรังสีเป็นพลังงานที่มีการเดินทางและมีการกระจายตัวออกได้ แสงที่เราสามารถมองเห็นได้นั้นมาจากโคมไฟและหลอดไฟภายในบ้าน หรือจากคลื่นวิทยุที่มาจากสถานีวิทยุ ซึ่งมีกัมมันตภาพรังสีของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชนิด ตัวอย่างอื่นๆของกัมมันตภาพรังสีของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นไมโครเวฟ , แสงอินฟราเรด, แสงอุลตราไวโอเลต(แสง uv) , รังสี x และรังสีแกมมา วัตถุที่ร้อนจะมีพลังงานกัมมันตภาพรังสีสูงกว่าวัตถุที่เย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่มีความร้อนหรือวัตถุชิ้นเล็กๆที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะสามารถสร้างพลังงานกัมมันตภาพรังสีสูงเหมือนรังสี x และรังสีแกมมา

ความแตกต่างของกัมมันตภาพรังสีในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย