วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

ตั๊กแตนปาทังก้า

มีลักษณะลำตัวเรียว หัวกลม ปากกัด ส่วนบนของหัวมีแถบสีเหลือง และสีน้ำตาลสลับกัน แถบสีเหลืองกลางหลังพาดยาวไปถึงปลายปีกคู่หน้า ที่ลำตัวมีแถบสีน้ำตาลพาดยาว หนวดสั้นแบบเส้นด้าย แก้มมีแถบสีดำพาดจากขอบตาด้านล่างยาวไปสุดส่วนล่างของแก้ม ปีกคู่หน้ามีจุดสีเหลืองอ่อน ขาหลังเป็นหนาม เป็นตั๊กแตนที่มีขนาดใหญ่ เป็นศัตรูสำคัญของพืชหลายชนิด ใช้เป็นอาหารโดยนำมาคั่ว ปิ้ง แกง ผัด และที่นิยมมากคือนำมาทอดกรอบ ตั๊กแตนปาทังก้าชอบอยู่เป็นกลุ่มจึงทำความเสียหายแก่พืชมาก


ภาพแสดงลักษณะของตั๊กแตนปาทังก้า
ที่มา : กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, 2548 : 82

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย