วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

ต่อ

เป็นแมลงที่คล้ายผึ้ง ปากกัด เอวคอดกิ่วระหว่างท้องปล้องที่ 1 และ 2 มีเหล็กไน ส่วนใหญ่มีสีเหลือง และดำ บางชนิดสีขาวมีลายพาดสีดำ ตัวอ่อนของต่อรับประทานได้ โดยนำไป คั่ว ทอด แกง หรือชุบไข่ทอด โดยปกติตัวอ่อนติดอยู่ในรังที่สร้างไว้ตามต้นไม้หรือชายคาบ้าน ต่อเป็นแมลงที่ดุร้าย โดยเฉพาะต่อตัวโตๆ เช่น ต่อหัวเสือ เมื่อโดนต่อยอาจทำให้ถึงตายได้ ในการนำรังต่อมาเพื่อเอาตัวอ่อน ต้องเป็นผู้ชำนาญในการล่ารังต่อจริงๆ มิฉะนั้นจะไม่คุ้มกับ การโดนต่อต่อยเพียงเพื่อรับประทานตัวอ่อน


ภาพแสดงลักษณะของต่อ
ที่มา : http://www.beehealthmarketing.com/ 10 กุมภาพันธ์ 2551.

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย