วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

แมลงกุดจี่ (แมลงขี้ครอก ด้วงขี้ควาย)

มีขนาดของลำตัวใหญ่โดยทั่วไป มีสีน้ำตาลแดงเข้ม ลำตัวเป็นรูปไข่ หนวดแบบใบไม้ ปากแบบปากกัด ขาคู่หน้าเป็นแผ่นแบนมีลักษณะแบนกว้าง ด้านหน้าสุดของหัวเป็นแผ่นแบบกว้าง ด้านหน้ามน มีปีกแข็งคลุมมิด อาศัยอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือในดิน ถ้ามีแมลงชนิดนี้อยู่จะมีรอยขุดอยู่ที่กองมูลสัตว์ จับได้โดยใช้ไม้คุ้ยหรือขุดลงไปในดิน เมื่อได้ตัวแล้วต้องใส่ถังตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้แมลงถ่ายสิ่งสกปรกออกมาแล้วนำไปแช่น้ำ และล้างให้สะอาดรับประทานได้ เช่นเดียวกับแมลงกินูน แต่ถ้าเป็นกุดจี่ขี้คนไม่นิยมนำมาบริโภคแต่นิยมใช้เป็นยารักษาโรคทรางในเด็ก


ภาพแสดงลักษณะของแมลงกุดจี่
ที่มา : กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, 2548 : 64

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย