วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

แมลงตับเต่า (ด้วงดิ่ง)

เป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดใหญ่ ลำตัวยาวเป็นวงรีคล้ายรูปไข่ ตัวสีดำปนน้ำตาลเรียบเป็นมัน ขอบปีกมีสีน้ำตาลอ่อนเป็นทาง ส่วนท้องและปีกใหญ่ หนวดยาวเป็นเส้นด้าย ขาคู่หลังยาวและแบน มีขนแผงใช้ว่ายน้ำ เมื่ออยู่นิ่งมักเอาหัวดิ่งลงไปใต้ผิวน้ำ ตัวเต็มวัยเก็บฟองอากาศไว้ใต้ปีกจึงดำน้ำได้นาน กินสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ จึงช่วยทำลายแมลงอื่นด้วย อยู่ในน้ำตาม บ่อ หนอง หรือบึง ชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน รับประทานได้ โดยแกะหัวและเปลือกออก นำไปต้มน้ำ 1 ครั้งแล้วนำไปทำอาหาร เช่น เป็นน้ำพริก ป่น คั่ว ทอด นึ่ง หรือแกง

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย