วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาแมลงในประเทศไทย
นักสำรวจรวบรวมตัวอย่างแมลงในประเทศไทย สมัยก่อนเป็นชาวต่างประเทศและส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป โดยเข้ามาสำรวจธรรมชาติวิทยาโดยตรง หรือเข้ามาด้วยธุรกิจอย่างอื่น เช่น ค้าขายหรือติดต่อราชการในขณะเดียวกันได้รวบรวม ตัวอย่างแมลงเป็นงานอดิเรกไปด้วย แมลงที่เก็บส่วนใหญ่เป็นแมลงสวยงาม เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ หรือด้วงชนิดต่างๆ ตัวอย่างแมลงที่เก็บได้เอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือส่งไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของประเทศเขา ไม่มีผู้ใดทราบว่าชาวต่างประเทศเข้ามาสำรวจแมลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใด เท่านี้มีหลักฐานปรากฏพบว่าปี พ.ศ.2330 ซึ่งเป็นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ Fabricius นักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์กได้ศึกษาพบว่าผีเสื้อที่จับจากประเทศไทย 4 ชนิด เป็นผีเสื้อชนิดใหม่ ไม่มีผู้ใดเคยตั้งชื่อให้ไว้ก่อนจึงไดัทำการตั้งว่า Papilio arcesilaus , P.cocles , P. periander และ P. allica ผีเสื้อทั้ง 4 ชนิดนี้ถือว่าเป็นแมลงชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการตั้งชื่อ (Godfrey, E.J. 1930) ปี พ.ศ. 2469 Mr. W.R.S Ladell ชาวอังกฤษผู้เข้ามารับราชการในกระทรวงเกษตรของประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจในขณะนั้น มาจำแนกชนิดเป็นครั้งแรกได้ 69 ชนิด ต่อมาได้ศึกษาแมลงศัตรูพืชเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ตัวอย่างแมลงที่ เลเดียล ศึกษานี้ได้รวบรวมเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “แผนกกีฏวิทยา” ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย แผนกกีฏวิทยานี้ได้เจริญพัฒนามาเป็นกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลงในสังกัดได้เจริญเติบโตมาเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีข้อมูลทางด้านแมลงมากที่สุดในประเทศไทย (องุ่น ลิ่ววานิช, 2534)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย