วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

จำนวนชนิดแมลงในโลก

ไม่มีผู้ใดทราบแน่นอนถึงจำนวนชนิดแมลงทั้งหมดในโลกนี้ หรือแม้กระทั่งจำนวนชนิดแมลงที่ศึกษาทราบชื่อแล้วว่ามีเท่าใด เฉพาะในส่วนของแมลงที่ทราบชื่อแล้วมีประมาณ 750,000 ชนิด จำนวนชนิดแมลงกับจำนวนชนิดของสัตว์อื่นๆ ที่ทราบชื่อแล้วรวมได้ทั้งหมดประมาณมากกว่า 1 ล้านชนิด

จำนวนชนิดของสัตว์ที่ทราบแล้ว ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลของสัตว์แต่ละกลุ่มที่ทำการศึกษา เช่น นกเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลในการศึกษามากโดยได้รับการจำแนกชนิดไว้แล้วสมบูรณ์ที่สุดถึง 99% สัตว์เลื้อยคลานและสัตวเลี้ยงลูกด้วยนม ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ชนิดไว้แล้ว 90% ส่วนสัตว์จำพวกขาปล้อง (Arthropoda) ซึ่งรวมทั้งแมลงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้รับการจำแนกชนิดไว้น้อยมากไม่ถึง 1% ของจำนวนชนิดแมลงทั้งหมด จากคำถามที่ว่า ในโลกนี้มีจำนวนชนิดแมลงทั้งหมดเท่าใดยังไม่มีผู้ใดให้คำตอบได้ คาดคะเนว่ามีประมาณ 2 เท่าของจำนวนชนิด แมลงที่ทราบชื่อแล้วคือประมาณ 1.5 ล้านชนิด ขณะที่ William, C.B. (1964) กล่าวว่ามีประมาณ 3 ล้านชนิดส่วน Stork, N.E. (1997) และ Hammond (1997) สันนิษฐานว่ามีประมาณ 5 -15 และ 12.5 ล้านชนิดตามลำดับ Erwin,T.L. (1982) ได้เคยไปสำรวจด้วงปีกแข็งแถบป่าเขตร้อนของประเทศเปรู ได้คำนวณว่าแมลงทั้งหมดในโลกนี้ประมาณ 30 ล้านชนิด และอาจมากถึง 50 ล้านชนิด (Erwin, T.L.1988)จำนวนชนิดแมลงในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศเหมาะสมในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจึงพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมาก (Ogawa, H. and Yoda, K., 1961) ทางด้านแมลงยังไม่มีผู้ใดศึกษาว่ามีจำนวนชนิดทั้งหมดเท่าใด เช่นเดียวกับจำนวนชนิดของแมลงที่ทราบชื่อแล้วมีอยู่กระจัดกระจายตามสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศไม่สามารถรวบรวมให้ทราบจำนวนชนิดที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตามแมลงในประเทศไทย ส่วนใหญ่ที่มีชื่อแล้วในอันดับ (Order) ต่างๆ เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แมลงของกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย