วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

สาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงมีหลายประการคือ

  • แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงถูกทำลาย
    แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณประชากรได้ ตามธรรมชาติของแมลง เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากเกินปริมาณที่กำหนดไว้ การเกิดมลพิษ ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ทำให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแมลง
  • การล่าจับแมลง
    การล่าจับแมลงจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น การล่าจับแมลงเพื่อการค้า ทำให้ปริมาณลดน้อยลง และนอกจากนั้นแมลงที่หายากบางชนิด อาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยได้โดยเฉพาะแมลงที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะที่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย