สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

สมาชิกสหภาพยุโรป

จากแนวคิดร่วมกันของ Robert Scheman รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสและ Jean Monnet (โมเน่ต์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการคลังของฝรั่งเศส แต่เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและเสนอแนวคิดไปยังโรเบิร์ต ชูมาน และต่อมาเขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของยุโรป )ได้ก่อให้เกิด “แผนการชูมาน” (Schuman Plan) ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 สาระสำคัญของแผนนี้คือ ฝรั่งเศสกับเยอรมนี จะไม่เป็นคู่สงครามยุโรปอีกต่อไปเหมือนที่เคยผ่านมาในประวัติศาสตร์ นำเอาผลผลิตหลักของแต่ละฝ่ายมารวมอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจขององค์การเหนือรัฐ (Supranation Organization) ในฐานะองค์กรกลาง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ต่างฝ่ายต่างใช้เหล็กและถ่านหินไปสร้างยุทธปัจจัยเพื่อการสงครามได้ตามอำเภอใจอีกต่อไปหลังเกิดสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง และสงครามในภูมิภาคอีกหลายครั้ง

สหภาพยุโรปจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 15 ประเทศ ได้แก่

1. ฝรั่งเศส 6. ลักเซมเบอร์ก 11. สเปน
2. เยอรมนี 7. อังกฤษ 12. โปรตุเกส
3. อิตาลี 8. ไอร์แลนด์ 13. ออสเตรเลีย
4. เนเธอร์แลนด์ 9. เดนมาร์ก 14. สวีเดน
5. เบลเยี่ยม 10. กรีซ 15. ฟินแลนด์การประชุมของสภาพยุโรปจะใช้ภาษาทางการ 11 ภาษา ทำนองเดียวกับการประชุมสภายุโรป จำนวนสมาชิกในการประชุมรัฐสภายุโรปที่เมืองเอดินเบอร์ก ที่ประชุมได้มีมติกำหนดจำนวนสมาชิกรัฐสภายุโรประหว่าง 518 – 567 คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1994 เป็นต้นไป และให้มีการแบ่งสรรที่นั่งของแต่ละประเทศดังต่อไปนี้

เยอรมนี จำนวน 99 ที่นั่ง
ออสเตรีย จำนวน 21 ที่นั่ง
เบลเยี่ยม จำนวน 25 ที่นั่ง
เดนมาร์ก จำนวน 16 ที่นั่ง
สเปน จำนวน 64 ที่นั่ง
ฟินแลนด์ จำนวน 16 ที่นั่ง
ฝรั่งเศส จำนวน 87 ที่นั่ง
กรีซ จำนวน 25 ที่นั่ง
ไอร์แลนด์ จำนวน 15 ที่นั่ง
อิตาลี จำนวน 87 ที่นั่ง
ลักเซมเบอร์ก จำนวน 6 ที่นั่ง
เนเธอร์แลนด์ จำนวน 31 ที่นั่ง
โปรตุเกส จำนวน 25 ที่นั่ง
อังกฤษ จำนวน 87 ที่นั่ง
สวีเดน จำนวน 22 ที่นั่ง

รวมทั้งสิ้นจำนวน 626 ที่นั่ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย