วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดกาแล็กซี่

       กาแล็กซี ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาย นับเป็นแสนล้านกาแล็กซี ในจักรวาล ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ ก๊าซ และฝุ่นผงอวกาศเป็นส่วนใหญ่ สำหรับคำเรียก กาแล็กซี จาก Galaxy นี้ มีวงการดาราศาสตร์ไทยคือ ดาราจักร กาแล็กซีมีกำเนิดมาอย่างไร ตั้งแต่จุดกำเนิดของจักรวาลที่เกิดบิกแบง จนกระทั่งวิวัฒนาการต่อๆ มา เป็นกาแล็กซี

        ความรู้ที่แน่ชัดอย่างเป็นที่ยอมรับกันในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก ดาราศาสตร์ยุคใหม่ นับตั้งแต่ยุคสมัยของกาลิเลโอมา คือ เมื่อประมาณสี่ร้อยปีมานั้น เรื่องกำเนิดที่แท้จริงของกาแล็กซีเป็นอย่างไร ก็ยังไม่ยุติ ตัวอย่างประเด็นปัญหาเรื่องกำเนิดของกาแล็กซี คือ จุดแรกเริ่มที่จะทำให้เกิดมีการรวมตัวของส่วนประกอบพื้นฐานในจักรวาลหลังบิกแบง เพื่อเกิดเป็นวัตถุเฉพาะตน เช่น ดวงดาว มีกำเนิดจากบิกแบง และหลัง บิกแบง ถ้ามีการกระเด็น กระจายของสรรพสิ่งเป็นก๊าซ และฝุ่นผงไปโดยรอบจุดกำเนิดอย่างสม่ำเสมอทุกหนแห่ง แล้วจะมีการรวมตัวของกลุ่มก๊าซ เพื่อเกิดเป็นดาวฤกษ์ แล้วจึงเกิดเป็นกาแล็กซีได้อย่างไร แนวคิดที่มีการเสนอกันมา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ก็คือ มีจุดหรือเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว หรือกาแล็กซี ที่เป็นเสมือนหนึ่งคลื่นเล็กๆ ท่ามกลางทะเลอนุภาคแห่งจักรวาล ก่อกำเนิดขึ้นหลังบิกแบง ทำให้เกิดการเสียสมดุลของแรงดึงดูดโน้มถ่วงในจักรวาล

 

        ผลต่อมา จึงเป็นการรวมตัวกันมากขึ้นของก๊าซและฝุ่นผง รอบเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว หรือกาแล็กซี จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มดวงดาว และก๊าซ ฝุ่นผง ที่เป็นตัวตนชัดเจน คือ กาแล็กซี วิวัฒนาการที่แท้จริงของกาแล็กซี คือ หลังกำเนิดบิกแบงไปแล้วประมาณสามแสนปี ต่อมาอีก กาแล็กซีจึงเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นดาวฤกษ์เต็มตัว และส่วนประกอบอื่นๆ ในจักรวาลเป็นกาแล็กซีเต็มตัว เป็นไปได้ว่า กาแล็กซีในจักรวาล เริ่มต้นปรากฏอย่างเต็มตัวเมื่อประมาณ 200 ล้านปีหลังบิกแบง แต่ตัวเลข 200 ล้านปีนี้ ยังสามารถคลาดเคลื่อนได้อีกมาก และเป็นที่แน่นอนว่า ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ จะช่วยกำหนดเวลากำเนิดของกาแล็กซีที่แน่ชัดขึ้นได้อีกมาก จากการค้นพบใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศและจักรวาล ที่กำลังเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย