ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชีวประวัติของ Helen Keller

3

     นั่นคือการศึกษาของเฮเลน ได้เริ่มต้นแล้ว เธอดำเนินการไปอย่างรวดเร็วในการใส่ตัวอักษรทั้งโดยใช้มือและใช้ตัวอักษรนูนสำหรับผู้อ่านที่ตาบอดและได้อุปกรณ์สำหรับการอ่านและเขียน ในปี 1980 เมื่อเธออายุ 10 ปี เธอได้แสดงถึงความต้องการที่จะเรียนพูด อย่างไรก็ตามเธอพบว่าเด็กหญิงตาบอดหูหนวกที่น้อยมากในนอรเวย์ที่ได้มาซึ่งความสามารถดังกล่าว Miss Sarah Fuller จากโรงเรียน Horuee Mann School คือครูสอนภาษาพูดคนแรกของเธอ

ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เฮเลน กล่าวว่า “วันหนึ่งฉันจะฉันจะต้องเข้าเรียนที่วิทยาลัย” และในที่สุดเธอก็ได้เข้าเรียน ในปี 1898 เธอได้เข้าเรียนที่โรงเรียน Cambridge School เธอได้เข้าเรียนที่ Radclilt ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1990 และได้รับปริญญาตรีศิลปะศาสตร์ ในปี 1904 ตลอดทั่วทั้งปีต่าง ๆ เหล่านี้และจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี 1963 Anne Sulliran มักจะอยู่ข้าง ๆ กายของเฮเลน มีการสอนการสะกดโดยใช้หนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าและบรรยายแล้วบรรยายอีกลงบนมือของนักเรียน

 

การเข้าเรียนอย่างเป็นทางการของเฮเลนสิ้นสุดเมื่อเธอได้รับปริญญาแต่ตลอดทั้งชีวิตของเธอเธอยังมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับคนสมัยใหม่ ในการยอมรับองค์ความรู้ที่กว้างขวางของเธอและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาจำนวนมากเธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Temple University และ Harvard University และจาก Universities of Glasgow (สก๊อตแลนด์), Berlin(เยอรมันนี), Delhi(อินเดีย) และ Witwatersrand ใน Johannsburg อัฟริกาใต้ นอกจากนี้เธอยังเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์ของสถาบันการศึกษาของสก๊อตแลนด์

อ่านต่อ >>> หน้า 4

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย