ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชีวประวัติของ Helen Keller

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

- - Helen Keller - -

     เรื่องราวของ Helen Keller คือเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งอายุ 19 เดือน เธอได้สูญเสียการได้ยินและการมองเห็นและผู้ซึ่งต่อต้านกับการครอบงำและมีการทนทานต่อการเติบโต เป็นผู้ที่มีสติปัญญาอย่างสูงและเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนไหว ผู้ซึ่งมีการเขียนและการพูดแลทุ่มเทอย่างไม่หยุดหย่อนสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น สัญลักษณ์ของความสำเร็จที่มีมากที่เหนือความทุกข์ร้อนที่เธอเป็น ซึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาของยุคเรา

Helen Adams Keller เป็นเด็กที่เกิดมามีสุขภาพดีอยู่ในเมือง Tuseumbia รัฐ Alabama สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 27 มิถุนายน ปี 1880 ในบ้านพักที่มีกำแพงสีขาวล้อมรอบซึ่งเรียกว่า “IvyGreen” ในด้านของบิดาขอเธอเธอได้สืบทอดมาจาก Alerander Spottswood ซึ่งเป็นผู้ว่าการอาณานิคม Virginia ผู้ซึ่งได้ติดต่อเชื่อมโยงกับ Less และตระกูลทางตอนใต้อื่น ๆ

 

สำหรับในด้านของแม่ของเธอเธอได้รับสัมพันธ์กับตระกูลของ New England ที่โดดเด่นจำนวนมากซึ่งรวมถึง Heles, the Everetts และ Adamees บิดาของเธอกับตัน Arthur Keller เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The North Alabamian กับตัน keller ยังมีความสนใจความมั่นคงในชีวิตของประชาชนและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนของตนเอง ในปี 1885 ภายใต้การริหารงานของประธานาธิบดี Cleveland ของได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจอมพลของ Alabama ตอนเหนือ

จากการเจ็บป่วยทำให้ทารกอย่าง Helen Keller หูหนวกและตาบอดก่อนที่เธอจะมีการเรียนพูดซึ่งมีการวินิจฉัยว่าเธอเป็น brain fever ณ เวลาดังกล่าวซึ่งบางทีคงจะเป็น scarlet fever เมื่อ Helen Keller เติบโตจากทารกสู่การเป็นวัยเด็กเธอไม่สามารถควบคุมได้และมีการเข้าใจที่แท้จริงน้อยมากเกี่ยวกับโลกรอบ ๆ ตัวเธอ

อ่านต่อ >>> หน้า 2

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย