สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์ในยุครามาพิเธคัส
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม แฮบิลิส (Homo Habilis)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens)
เผ่าพันธุ์ของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม แฮบิลิส

 (Homo Habilis)

โฮโม แฮบิลิส แปลว่า มนุษย์รู้จักสร้างเครื่องมือ วิวัฒนาการเกิดเป็นสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ 2-2.5 ล้านปีมาแล้ว มีความจุสมองประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีสันคิ้วหนา ซึ่งเป็นลักษณะของมนุษย์ในระยะเริ่มแรก ทำหน้าที่กันกระเทือน เวลาขบเคี้ยวอาหารที่แข็งไม่ให้กระเทือนไปถึงสมอง ดังได้กล่าวแล้วว่า ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส เป็นกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร และการกินเนื้อสัตว์นี้เอง ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันซึ่งให้ร่างกายได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันซึ่งให้พลังงานสูง ดังนั้นเมื่อวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นโฮโม แฮบิลิส จึงมีความ จุสมองเพิ่มขึ้น เมื่อสมองพัฒนาขึ้นจึงทำให้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาใช้ในการดำรงชีวิต โฮโม แฮบิลิส ประดิษฐ์เครื่องมือหินอย่างง่ายๆ ขึ้นมาใช้ เรียกว่า เครื่องมือหินแบบโอลดูไว (Olduvai) พบอยู่ในประเทศแทนซาเนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอาฟริกาโอลดูไวจึงถือเป็นเทคโนโลยีหรือคือวัฒนธรรมแรกของมนุษย์ เครื่องมือหินแบบโอลดูไวทำขึ้นจากหินหลายชนิด เช่น หินกรวด ควอทซ์ โดยหินก้อนหนึ่งทุบหินอีกก้อนให้ขอบกะเทาะออก เป็นเครื่องมือแบบหยาบๆใช้ขุดหิน ตัดไม้ ตัดเนื้อสับกระดูก และเลาะหนังสัตว์ การะประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาใช้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานและเวลาในการหาอาหาร ทำให้สามารถหาอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของมนุษย์ในระยะต่อมา และในช่วงเดียวกับที่ออสตราโลพิเธคุสกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของทวีปแอปริกานั้นก็มีมนุษย์อีกพวกหนึ่งดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีก คือ โฮโม อิเรคตัส

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย