สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์ในยุครามาพิเธคัส
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม แฮบิลิส (Homo Habilis)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens)
เผ่าพันธุ์ของมนุษย์

เผ่าพันธุ์ของมนุษย์

ปัจจุบัน นักมานุษยวิทยาได้แบ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ออกเป็น 4 เผ่า (แบ่งตามลักษณะของเส้นผม) ดังนี้

  1. ชนพวกนีกรอยด์ หรือนิโกร มีผมหยิกขอดผิวดำ จมูกกว้างและแฟบ ริมฝีปากหนา สวนมากมีกะโหลกศีรษะแคบ พบมากในทวีปแอฟริกา ตอนใต้ของทะเลทรายซะฮารา มาเลเชีย และแถบหมู่เกาะเมลา- นิเซียในมหาสมุทรแปซิฟิก

  2. ชนพวกคอเคซอยด์ หรือยุโรป มีผมหยิกสลวย ผิวขาวหรือน้ำตาลอ่อน จมูกโด่ง หนวดเคราดก ขนรุ่งรังทั่วตัว ขนาดกะโหลกศีรษะไม่แน่นอน ส่วนใหญ่พบในทวีปยุโรป ประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอเชียไมเนอร์และอินเดีย ชนเผ่านี้ได้อพยพไปอยู่ทวีปอเมริกาเหนือซึ่งกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปัจจุบัน

  3. ชนพวกมองโกลอยด์ หรือมองโกล มีผมเหยียดตรง ผิวเหลือง หนวดเคราและขนตามร่างกายน้อย จมูกแฟบ โหนกแก้มสูงตาชั้นเดียว กะโหลกศีรษะค่อนข้างกว้าง พบมากในทวีปเอเชียและประเทศมองโกเลีย
  4. ชนพวกออสเตรลอยด์ หรือพวกออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียง มีผมหยิกหยักศกคล้ายพวกคอเคซอยด์ จมูกกว้างคล้ายพวกนีกรอยด์ ผิวดำ ขนและเคราดำ ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นพวกฟื้นเมืองของอสสเตรเลีย คือ พวกอะบอริจินส์ (Aborigines) นักมานุษยวิทยาไม่สามารถระบุได้ว่า มนุษย์เผ่าพันธุ์ใดมีวิวัฒนาการเหนือกว่ากัน แต่ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดก็จัดอยู่ในสปีชีส์เดีวกันทั้งสิ้น เพราะสามารถผสมข้ามเผ่าพันธุ์และสืบพันธุ์ต่อไปได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย