สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์

        ปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาตนเองผ่านยุคต่างๆ มากมาย มนุษย์สามารถเดินทางไปดวงจันทร์ได้เมื่อเกือบ 40 ปีมาแล้ว และกำลังมีแผนการเดินทางไปสู่ดวงดาวอื่นๆ อีก ถึงแม้มนุษย์จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปไกลขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถให้คำตอบแก่ตัวเองได้อย่างชัดเจนคือ ที่มาหรือกำเนิดของตนเองนั่นเอง กำเนิดของมนุษย์จึงยังเป็นปริศนามืดดำอยู่ต่อไป แม้จะมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อธิบาย เช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่งได้อธิบายวิวัฒนาการการเกิดขึ้นของมนุษย์ไว้ในหนังสือ “กำเนิดของเผ่าพันธุ์” (The Origin of Species) ตามหลักการที่เขาเรียกว่า “การเลือกสรรโดยธรรมชาติ” แต่คำอธิบายของชาร์ล ดาร์วิน ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับมนุษย์ที่มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์นั้นได้มาจากการตีความสิ่งที่ค้นพบทางโบราณคดี นักวิชาการ (นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา) มักจำแนกความเป็นมาของมนุษย์ออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเรียกว่า ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงต่อมาเรียกว่าช่วงประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคของนักวิชาการกำหนดสมัยประวัติศาสตร์คือ สมัยที่คนเรายังไม่รู้จักเขียนหนังสือ ส่วนสมัยประวัติศาสตร์คือสมัยที่มนุษย์รู้จักเขียนหนังสือสำหรับถ่ายทอดคำพูดแล้ว เนื่องจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีตัวหนังสือเราจึงไม่สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงนี้ได้จากจารึกใดๆ แต่ก็มีหลักฐานที่เป็นวัตถุหรือสถานที่อย่างอื่น เช่น หลุมศพ สิ่งก่อสร้าง หรือภาพเขียนตามผนังถ้ำ เป็นต้น หลักฐานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกความเป็นมาของมนุษย์ แต่ก็ไม่ได้บอกว่า มนุษย์มาจากไหนอย่างชัดเจน อย่างมากก็เพียงแต่บอกว่าพวกเขามีความเชื่ออย่างไร

พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์ในยุครามาพิเธคัส
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม แฮบิลิส (Homo Habilis)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus)
พัฒนาการของมนุษย์ในยุคโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens)
เผ่าพันธุ์ของมนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย