Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อินเตอร์เน็ต
(Internet)

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต
ประเภทของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
การทำงานแบบบัฟเฟอร์ (Buffering)
ระบบสพูลลิ่ง (Spooling System)
ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming)
ระบบแบ่งเวลา (Time-Sharing System)
ระบบเรียลไทม์ (Real-Time System)
ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี (Personal Computer Systems)
ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multipocessor System)
ระบบแบบกระจาย (Distributer System)
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
เน็ตเวิร์ค (Networking)

ระบบคอมพิวเตอร์

จากวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงระบบ ปฏิบัติการที่ทันสมัยมีโครงสร้างที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามคุณสมบัติการทำงานดังนี้

 

การทำงานในระบบแบ็ตซ์ มีจุดด้อยตรงที่ความเร็วของซีพียูและอุปกรณ์รับ – ส่งข้อมูล หรืออินพุต/เอาต์พุตจุมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์รับ – ส่งข้อมูลเป็นกลศาสตร์ ในขณะที่ซีพียูทำงานด้วยความเวลาของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ซีพียูต้องหยุดรอ ถึงแม้จะมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มากนักทำให้การใช้ประโยชน์ของซีพียูต่ำมาก เช่น ความเร็วของซีพียูในช่วงไมโครวินาที ซึ่งทำงานหลายพันคำสั่งใน 1 วินาที ในขณะที่เครื่องอ่านการ์ดอาจจะได้เพียง 1200 การ์ดใน 1 นาที (20 การ์ดใน 1 วินาที) คุณจะเห็นความแตกต่างในเรื่องความเร็วของซีพียูกับอุปกรณ์ จึงได้มีการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหานี้ในสมัยแรก คือ ระบบบัฟเฟอร์ (Buffer) และระบบสพูลลิ่ง (Spooling)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com