ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ภูมิปัญญาไทยกับทัศนศิลป์

สาขาวิชา สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
แนวทางการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
หลักที่จะให้คำวิจารณ์แก่ศิลปกรรม
ศิลปะและปรัชญา
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics)
ทฤษฎีศิลป์

แนวทางการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์

การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
การให้ความคิดเห็นของตนในเรื่องคุณค่าทางศิลปะของศิลปกรรมใดๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนทุกคน เพราะทุกคนมีสิทธ์จะติชม หรือให้คำวิจารณ์ตามข้อวินิจฉัยของตนเองได้แต่ข้อวินิจฉัยนั้นอาจผิดก็ได้ ถึงกับทำให้ผู้วิจารณ์เห็นเขวไป คือ เห็นศิลปกรรมชั้นสามัญที่สุดว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยม ก็ได

การวิจารณ์มีอยู่ 3 อย่างคือ

  1. จิตวิจารณ์ ( Impressionistic Critcism ) คือ วิจารณ์ในแง่ความรู้สึก
  2. อรรถวิจารณ์ ( Interpretative Critcism ) คือ วิจารณ์ในแง่แปลความหมาย
  3. วิพากษ์วิจารณ์ ( Judicial Critcism ) คือ วิจารณ์ในแง่ให้คำพิพากษาตัดสิน

 

กล่าวไว้ในเรื่องสุนทรียภาพและเรื่องความรู้ว่า บุคคลซึ่งมีพื้นการศึกษาดี โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านศิลปะอาจเข้าใจได้ดี และให้ความเห็นวิจารณ์ศิลปกรรมใดว่าเป็นศิลปะที่แท้จริงได้ การ ศึกษาทางศิลปะ เริ่มต้นตั้งแต่โรงเรียนชั้นประถมต่อเนื่องขึ้นไปในโรงเรียนชั้นสูงโดยลำดับการศึกษามีฝึกหัดปั้นรูปประติมากรรม การพาไปชมศิลปกรรมตามศิลปะสถานการณ์แสดงดนตรี และการแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ การพาไปเที่ยวตามทุ่งนา ป่าเขา เพื่ออบรมนักศึกษาให้รู้จักความรักความงามแห่งธรรมชาติเมื่อนักศึกษาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว อาจไปรู้จักมักคุ้นกับพวกศิลปินซึ่งมีความรู้ในวิชาชีพทางศิลปะ ศิลปินเหล่านี้จะเป็นผู้ขัดเกลานิสัยของนักศึกษาให้ชีวิตจิตใจรักแต่สิ่งดีงาม เมื่อเป็นเช่นนี้ นักศึกษาเหล่านี้ต่อไปอาจเป็นผู้รู้ค่าและวิจารณ์ศิลปกรรมได้ถูกต้อง

การให้คำวิจารณ์ที่ถูกต้องถ่องแท้ในเรื่องศิลปะเป็นสิ่งยากยิ่งที่สุด ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปในการวิจารณ์ เราไม่ควรจะด่วนให้คำวินิจฉัยแก่ศิลปกรรม เมื่อเราได้เห็น ได้ฟัง หรือได้อ่านเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะเรื่องแบบและวิธีการแสดงออก หรือเรื่องเทคนิคนั้น ไม่ตรงกับความนิยมชมชอบที่เราเคยได้เห็นได้ฟังหรือได้อ่านมาในชีวิตของเรา เพราะเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติหรือต่างสมัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย