สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์มหภาค

แนวคิดยุคก่อนเศรษฐศาสตร์
แนวคิดยุคหลัง ยุคก่อนเศรษฐศาสตร์
เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค
ข้อควรระวังในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

ข้อควรระวังในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

สำหรับข้อควรระวังประการหนึ่งในเรื่องของการศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็คือเรื่องของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากการหลงผิดในเรื่องขององค์ประกอบ (Fallacy of composition) ซึ่งสิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดการสรุปที่ผิดพลาดได้ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องของการสรุปที่ผิดพลาด เช่น ถ้าหากผู้เลี้ยงไก่รายหนึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการขยายพื้นที่การเลี้ยงไก่ให้เพิ่มขึ้น จากคำกล่าวที่กล่าวมานี้สามารถสรุปได้ว่าผู้เลี้ยงไก่รายนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จะสรุปว่าผู้เลี้ยงไก่ทุกรายจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าหากเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงไม่ได้ เพราะว่าในการเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไก่โดยการขยายพื้นที่เพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอ แต่ต้องขึ้นอยู่กับระบบการจัดการในการเลี้ยงในฟาร์มด้วย หรือในทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์มหภาคในตัว

อย่างที่ว่า คนๆ หนึ่งจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้เนื่องมาจากการลดการบริโภคของตนลง และนำส่วนที่ลดการบริโภคลงนั้นมาเก็บออมมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าทุกๆ คนในสังคมต่างเก็บเงินออมพร้อมๆ กันก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งขึ้นมาได้ ซึ่งการที่คนเราต่างก็เก็บเงินออมมากขึ้นนั้นก็หมายถึงว่าปริมาณเงินในสังคมนั้นลดลงไป ซึ่งจากการที่ปริมาณเงินลดลงไปนี้ก็ย่อมที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุน และการจ้างงานที่เป็นอยู่ด้วย ซึ่งปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งนี้เราเรียกว่า “ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการประหยัด” (Paradox of thrift) ซึ่งเราจะได้ศึกษาในบทต่อไป

 

อ้างอิง :

  • บัญชา ไตรวิทยาคุณ.เศรษฐศาสตร์มหภาค. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2532.
  • ประพันธ์ เศวตนันทน์.เศรษฐศาตร์มหภาค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541.
  • รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุล. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
  • รำพึง เวชยันต์วุฒิ.ทฤษฎี และนโยบาย : เศรษฐศาสตร์มหภาค.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์).
  • อภินันท์ จันตะนี และคณะ. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543. New York : John Wiley , 1997.
  • Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus. Economics.17th international edition.,Singapore McGraw-Hill, 2001.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย